Pháp luật

Xử lý vi phạm về đất đai ở Tam Đảo: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quyết liệt

Thứ Sáu, 12/04/2019

Đó là những tồn tại, hạn chế được UBND huyện Tam Đảo chỉ rõ khi đánh giá kết quả xử lý, giải quyết các vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện trong quý I/2019. Mặc dù Huyện ủy, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn cấp huyện tích cực vào cuộc và thường xuyên đôn đốc, nhưng một số địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nên tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất còn xảy ra, chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Tính đến 15/3/2019, trên địa bàn huyện Tam Đảo có hơn 880 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai (các trường hợp vi phạm diễn ra ở tất cả các xã, thị trấn), trong đó, có 589 trường hợp vi phạm trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành (1/7/2014) và hơn 292 trường hợpvi phạm diễn ra sau ngày 1/7/2014. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về xử lý vi phạm về đất đai, huyện Tam Đảo đã thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đến hết ngày 15/3/2019, các xã, thị trấn đã xử lý 692/881 trường hợp vi phạm Luật Đất đai, đạt gần 79%, trong đó, đã xử lý xong 488/589 trường hợp vi phạm trước 1/7/2014 (vận động tháo dỡ 471 trường hợp, cưỡng chế tháo dỡ 17 trường hợp) và xử lý 204/292 trường hợp vi phạm sau 1/7/2014 (vận động tháo dỡ 142 trường hợp, cưỡng chế tháo dỡ 62 trường hợp).

Xã Hồ Sơn là một trong những địa phương xảy ra nhiều vi phạm về đất đai nhất huyện với tổng số 287 trường hợp, trong đó có 279 trường hợp vi phạm trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành và 8 trường hợp vi phạm sau khi luật có hiệu lực, nhưng xã Hồ Sơn đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, đoàn thể ở địa phương, cán bộ địa chính đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đến nay, 100% trường hợp vi phạm đều bị xử lý.

Đồng chí Phan Đình Huy, Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Tam Đảo cho biết: Ngoài xã Hồ Sơn quyết liệt vào cuộc xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện chưa tích cực vào cuộc xử lý vi phạm. Huyện yêu cầu các địa phương: Đối với các trường hợp lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định diễn ra trước 1/7/2014 phải xác định diện tích, thời điểm vi phạm, trích lục diện tích đất vi phạm. Căn cứ kết quả phân loại, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của UBND huyện để xây dựng phương án xử lý đối với từng nhóm đối tượng; tổ chức niêm yết công khai phương án xử lý xong trước 31/3/2019; sau 31/3/2019, UBND cấp xã phải chuyển toàn bộ hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ vi phạm đến UBND huyện để giải quyết theo theo thẩm quyền.

Đối với các trường hợp lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật diễn ra sau 1/7/2014, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn trả hiện trạng đất như ban đầu. Trường hợp không chấp hành, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của Luật Đất đai và Luật Xử lý vi phạm hành chính để tổ chức cưỡng chế buộc người vi phạm hoàn trả lại hiện trạng đất, trình cấp có thẩm quyền thu hồiđất theo Điều 64 Luật Đất đai 2013 và lập hồ sơ chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện xử lý theo Điều 228 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quy định là thế, nhưng đến hết tháng 3/2019, không có xã nào báo cáo. Phòng TN&MT huyện đã có văn bản đôn đốc, cán bộ của phòng trực tiếp đôn đốc nhưng đến 4/4/2019, không xã nào báo cáo. Khảo sát thực tế, chiều 3/4/2019 tại xã Tam Quan, phóng viên cũng không thấy địa phương niêm yết công khai phương án xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Để giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác quản lý đất đai nói chung và xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai nói riêng, ngoài việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai; đẩy nhanh tiến độ GPMB và đầu tư các dự án để tránh tình trạng tái lấn chiếm, hoặc tạo lập các tài sản mới trên đất nhằm trục lợi... huyện Tam Đảo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để phát sinh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai mà không xử lý hoặc xử lý không kịp thời.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: