Pháp luật

Cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử các vụ án

Thứ Năm, 21/03/2019

Được đánh giá là một trong những đơn vị nòng cốt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, ngành tòa án đã tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách tư pháp, chất lượng xét xử các vụ án được nâng lên, 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh, không có án oan sai, tỷ lệ án xét xử luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Một trong những yêu cầu quan trọng của hoạt động cải cách tư pháp (CCTP) là xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vừa hồng, vừa chuyên. Những năm qua, công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ cả về chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp luôn được Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh chú trọng. Đến nay, toàn ngành có 58 thẩm phán, 67 thư ký; 13 thẩm tra viên và 20 chức danh khác. 100% cán bộ, thẩm phán đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt.

Xác định hoạt động xét xử là trọng tâm trong công tác CCTP, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh đã chủ động, kịp thời thực hiện tốt 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự, đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TAND hai cấp. Đến nay, 100% các phòng xử án đã triển khai mô hình phòng xử án mới, trang phục xét xử của thẩm phán được thay đổi theo quy định của TAND tối cao, góp phần đẩy mạnh và tăng cường chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Công tác cải cách hành chính tư pháp tiếp tục được đổi mới, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính được tăng cường,đạt hiệu quả cao.

Công tác phối hợp giữa TAND với các cơ quan tố tụng cùng cấp, nhất là trong việc xác định án điểm để giải quyết triệt để được quan tâm, chú trọng. Việc ký kết phối hợp giữa ngành tòa án và Viện kiểm sát nhân dân trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các phiên tòa rút kinh nghiệm và tổ chức tốt việc xét xử tại các phiên tòa lưu động đã cho thấy những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng xét xử. Trong năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp xác định án điểm để giải quyết hiệu quả một số vụ án hình sự trọng điểm, phức tạp, được dư luận quan tâm. Cùng với đó, TAND phối hợp với Viện kiểm sát hai cấp tổ chức 60 phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua đó giúp đội ngũ thẩm phán, thư ký nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tổ chức, điều hành phiên tòa,đẩy mạnh CCTP.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác xét xử, ngành tòa án đã triển khai việc công bố các bản án, quyết định trên Trang thông tin điện tử của ngành để cán bộ, nhân dân dễ dàng giám sát, tra cứu. Năm 2018, TAND 2 cấp đã công bố 1.931 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Trang thông tin điện tử của ngành, được TAND tối cao đánh giá cao, đồng thời nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Là một trong 16 tỉnh, thành phố được chọn triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện, cuối năm 2018, TAND tỉnh đã thành lập các trung tâm hòa giải, đối thoại tại 06 đơn vị thuộc Tòa án nhân dân hai cấp nhằm tiến hành hòa giải các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động; đối thoại các khiếu kiện hành chính trước khi tòa án thụ lý, giải quyết. Sau hơn 3 tháng triển khai, các trung tâm hòa giải, đối thoại đã hòa giải thành hơn 70% số vụ việc, góp phần giảm đáng kể số vụ, việc phải tổ chức phiên tòa xét xử.

Nhờ triển khai thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác cải cách tư pháp, chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án tiếp tục được nâng cao. Năm 2018, TAND hai cấp đã thụ lý 6.305 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 6.011 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95,3%; số vụ còn lại hầu hết là mới thụ lý và trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. 2 năm gần đây, toàn tỉnh không có án oan sai, tỷ lệ án sửa, hủy do nguyên nhân chủ quan thấp hơn so với mức cho phép...

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: