Pháp luật

Vĩnh Tường đổi mới, sáng tạo trong việc tiếp công dân

Thứ Tư, 13/03/2019

Công khai lịch tiếp công dân và việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân; bố trí trụ sở tiếp công dân khang trang, hiện đại; thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị, KNTC của người dân; tăng cường thanh tra, quy trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm, chậm trễ trong giải quyết đơn thư KNTC của công dân... Đó là những cách làm của cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường trong giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ANTT, TTATXH.

UBND huyện Vĩnh Tường thường xuyên đối thoại để lắng nghe, kịp thời giải quyết đơn thư KNTC của công dân

Hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch tiếp công dân và phân công lịch tiếp của lãnh đạo UBND huyện, đăng tải trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện để các cơ quan, người dân nắm bắt kịp thời lịch tiếp cũng như tiến độ, kết quả giải quyết đơn thư KNTC của công dân. UBND huyện bố trí trụ sở tiếp công dân riêng biệt với các trang thiết bị hiện đại, có phòng chờ, điều hòa nhiệt độ, hệ thống máy tính, máy truyền tín hiệu để công dân ở phòng chờ có thể theo dõi, giám sát việc tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC.

Để tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC ngay từ cơ sở, UBND huyện đã thành lập Tổ công tác giải quyết đơn thư KNTC của công dân do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm tổ trưởng; thành lập Tổ kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh tại các xã, thị trấn do đồng chí Chánh Thanh tra làm Tổ trưởng, kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, rà soát kết quả giải quyết đơn thư tại các xã, thị trấn hàng tháng, đôn đốc đơn vị có nhiều đơn thư phát sinh và có các vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm... Trong năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019, tổ đã hướng dẫn, xem xét giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài tại các xã: Kim Xá, Lý Nhân, Tam Phúc, Yên Lập, Yên Bình, Bình Dương, Phú Đa, Vân Xuân và xã Thượng Trưng.

Đồng chí Văn Đăng Hà, Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Tường cho biết: Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết, UBND huyện đã tổ chức các hội nghị với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, đồng thời trực tiếp đối thoại nhiều lần đối với người có đơn để nắm rõ nội dung sự việc, giải quyết ngay những bức xúc và giao nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện việc giải quyết đơn. Những vụ việc mới phát sinh, UBND huyện giao cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng dẫn giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở.

Với nhiều biện pháp đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành chức năng từ huyện đến cơ sở, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường thời gian qua có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Năm 2018, số lượng đơn gửi đến cơ quan hành chính ở hai cấp (cấp xã và cấp huyện) giảm 18% so với năm 2017. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện, công tác tiếp công dân ở một số xã chưa đi vào nền nếp. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư tại một số địa phương chưa đảm bảo theo quy định, như xã Phú Đa, xã Kim Xá. Việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật ở một số vụ việc cụ thể còn chậm, còn khó khăn trong việc thực hiện do chính sách pháp luật, khó thực hiện quyết định, hoặc do công dân chưa đồng ý với việc giải quyết của các cấp có thẩm quyền dẫn đến khiếu kiện tiếp như vụ việc ở thôn Xuân Chiểu, xã Vĩnh Ninh, hay ở xã Phú Đa...

Đồng chí Trần Việt Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết:Để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân, ngoài việc tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về KNTC, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành chức năng thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin hai chiều giữa cấp huyện và cơ sở trong công tác tiếp công dân để xử lý vụ việc khách quan, thấu tình, đạt lý, tạo sự thống nhất trong quá trình giải quyết. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. Công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, văn bản pháp luật, nhất là các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách… Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ, hòa giải ở cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh KNTC. Kiên quyết xử lý những người lợi dụng quyền dân chủ để kích động, lôi kéo người KNTC, ảnh hưởng đến ANCT, TTATXH, nhất là những người có vai trò chủ chốt trong các đoàn đông người KNTC trái pháp luật...

Bài, ảnh Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: