Pháp luật

Đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người thi hành án

Thứ Sáu, 01/03/2019

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS), nhất là tình hình tranh chấp trong lĩnh vực dân sự có chiều hướng gia tăng và tính chất phức tạp, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp trong tỉnh đã linh hoạt đề ra nhiều giải pháp, góp phần đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án (THA), người phải THA và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Kim Thanh, Phó trưởng Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) cho biết: Hiện nay, công tác THADS trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Ở một số địa phương, nhiều vụ, việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự không tự nguyện thi hành mà phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Các cơ quan THADS đã kê biên, định giá, thông báo bán đấu giá tài sản nhưng khi đưa ra bán đấu giá và giảm giá nhiều lần vẫn không có người tham gia; nhiều vụ, việc đã bán đấu giá tài sản thành nhưng không giao được tài sản cho người trúng đấu giá; trường hợp người phải THA không có điều kiện thi hành, không có tài sản; một số việc chưa đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ THA theo quy định; Luật THADS hiện nay vẫn còn một số quy định chưa rõ ràng, chồng chéo… Vì vậy, số việc THA còn tồn đọng nhiều, gây không ít khó khăn cho công tác kiểm sát THADS.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, ngay từ đầu năm, VKSND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp về công tác kiểm sát THADS tới cán bộ, kiểm sát viên trong toàn ngành; xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá của năm là “Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp đối với cơ quan THADS cùng cấp; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) của cơ quan THADS hai cấp, bảo đảm việc giải quyết KNTC đúng quy định pháp luật”.

Hàng tháng, hàng quý có hướng dẫn chỉ đạo cụ thể VKSND huyện, thành phố về kế hoạch kiểm sát; tổng hợp các dạng vi phạm của cơ quan THADS đã vi phạm, để VKS cấp huyện, thành phố có hướng tập trung kiểm sát. Ngoài ra, VKSND tỉnh chỉ đạo Phòng nghiệp vụ 11 ban hành các công văn hướng dẫn, triển khai kịp thời các nội dung trong công tác kiểm sát THADS, các văn bản mới về THADS.

VKSND hai cấp tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan để họp bàn giải quyết các quyết định, bản án đã tuyên có điểm chưa cụ thể khi thi hành, những việc THADS khó khăn phức tạp hoặc có quan điểm khác nhau giữa các ngành, dẫn đến việc KNTC kéo dài, từ đó thống nhất biện pháp giải quyết.

Phối hợp với cơ quan THADS rà soát, lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xét miễn, giảm nghĩa vụ THA cho người phải thi hành có điều kiện theo quy định. Mở đầy đủ sổ sách theo dõi, lập hồ sơ kiểm sát theo quy định, định kỳ đánh giá việc tuân theo pháp luật của các cơ quan liên quan đến THADS.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Quy chế công tác kiểm sát THADS,kiểm sát chặt chẽ việc có điều kiện thi hành án, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế THA, nhất là việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế THA đối với tài sản là đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn, tài sản THA có yếu tố nước ngoài. Tập trung kiểm sát việc THA để thu hồi tài sản do tham nhũng, những vụ án kinh tế để thu hồi tài sản cho Nhà nước, việc giải quyết KNTC trong hoạt động THADS; kiểm sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến THADS như thẩm định giá, bán đấu giá tài sản...

Bên cạnh công tác kiểm sát thường xuyên, VKSND hai cấp tăng cường trực tiếp kiểm sát đối với các cơ quan THADS trên cơ sở xác định rõ nội dung trọng tâm của cuộc kiểm sát. Thông qua kết quả kiểm sát, VKSND hai cấp tập hợp đầy đủ vi phạm, làm rõ nguyên nhân, ban hành kết luận yêu cầu khắc phục… Chú trọng công tác phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu.

Năm 2018, VKSND hai cấp đã kiểm sát 100% các quyết định THADS; kiểm sát đầy đủ, chặt chẽ việc cưỡng chế, kê biên, tiêu hủy vật chứng, định giá tài sản với hơn 500 việc; đôn đốc thi hành dứt điểm 135 việc có điều kiện nhưng còn tồn đọng kéo dài… Tiến hành kiểm sát trực tiếp 20 lượt đối với cơ quan THADS, đạt 200% chỉ tiêu.

Qua hoạt động kiểm sát trực tiếp và thường xuyên, VKSND hai cấp đã phát hiện nhiều vi phạm, tồn tại của cơ quan THADS như: Các quyết định, bản án của tòa án vi phạm thời gian chuyển giao cho cơ quan THADS; vi phạm về phân loại xác minh điều kiện THA…

VKSND hai cấp đã ban hành 31 kiến nghị và đều được cơ quan THADS, tòa án tiếp thu, chấp nhận và có công văn trả lời. Qua đó, góp phần làm cho công tác THADS ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người được THA, người phải THA.

Đồng chí Nguyễn Kim Thanh, Phó trưởng Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự cho biết: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, để nâng cao chất lượng kiểm sát THADS, VKSND hai cấp tiếp tục tiến hành các hoạt động kiểm sát theo quy định trong công tác THADS; biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, cũng như rút kinh nghiệm các đơn vị thực hiện chưa tốt; tạo mọi điều kiện để cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THADS được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ…

Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: