Pháp luật

Giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thứ Hai, 01/02/2021

Chủ động tiếp thu, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ trọng tâm được HĐND các cấp huyện Sông Lô thực hiện có hiệu quả thời gian qua, nhờ đó hạn chế tình trạng phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thường trực HĐND xã Lãng Công, huyện Sông Lô tổng hợp, phân tích các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển UBND xã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Hằng năm, trên cơ sở nghị quyết của HĐND huyện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với UBND huyện tập trung giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn, đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp thu, giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Tất cả kiến nghị, phản ánh của cử tri được Thường trực HĐND huyện tổng hợp và chuyển đến UBND huyện để xem xét, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, trả lời theo luật định. Thường trực HĐND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và trả lời cử tri theo từng vấn đề, nội dung cụ thể.

Với tinh thần, trách nhiệm và sự cầu thị, sau khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xem xét, nghiên cứu trả lời cử tri với thái độ nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Nhiều ý kiến, kiến nghị được kịp thời xem xét, giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở...

Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát trực tiếp hoặc giao cho các Ban HĐND huyện giám sát trực tiếp, góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài ở địa phương.

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử huyện; phát thanh trên hệ thống truyền thanh huyện và được các đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn trực tiếp báo cáo tại các hội nghị tiếp xúc cử tri để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát...

Từ năm 2016 đến nay, HĐND huyện Sông Lô tiếp nhận và chuyển UBND huyện xem xét, giải quyết 248 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề còn tồn tại, bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội...

Sau khi xem xét nội dung các kiến nghị, phản ánh của cử tri, UBND huyện giao các phòng, ban, đơn vị chức năng kiểm tra, giải quyết. Đến nay, UBND huyện đã giải quyết và trả lời 233/248 nội dung kiến nghị, phản ánh, đạt tỷ lệ 94%; 15 ý kiến, kiến nghị còn lại đang được UBND huyện tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan nhanh chóng giải quyết,trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND xã Tân Lập Khổng Văn Tuấn cho biết: Những năm qua, HĐND xã nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, đơn thư KNTC của công dân.

Định kỳ hằng tháng, Thường trực HĐND xã yêu cầu UBND xã và các bộ phận chuyên môn chủ động rà soát, báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri... ; kịp thời kiến nghị, đề xuất với UBND xã những giải pháp nhằm giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND xã Lãng Công Trần Đăng Khoa cho biết: Thường trực HĐND xã thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo đảm đúng, rõ các vấn đề cử tri quan tâm, rõ địa chỉ, nội dung cụ thể, tạo thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Công tác giải quyết kiến nghị của cử tri được UBND xã quán triệt, chỉ đạo, phân công cụ thể cho các bộ phận chuyên môn kịp thời giải quyết đối với từng nội dung kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật...

Nhiều kiến nghị, phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền, UBND xã đã giải quyết nhanh chóng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân...

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Sông Lô Đỗ Huy Chiến: Huyện Sông Lô sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân, giữ mối liên hệ mật thiết giữa đại biểu HĐND các cấp với cử tri để kịp thời lắng nghe các ý kiến, phản ánh của cử tri và nhân dân.

Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp trong việc giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phối hợp có hiệu quả với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp và cơ quan hữu quan bảo đảm mọi ý kiến, kiến nghị của người dân đều được trả lời công khai, đúng thời hạn và luật định.

Dựa trên kết quả thực hiện việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hằng năm của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cá nhân người đứng đầu, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri... góp phần nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Bài, ảnh Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: