Pháp luật

Nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài được giải quyết dứt điểm, thấu tình, đạt lý

Thứ Tư, 27/01/2021

Trong năm qua, công tác tiếp dân, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn huyện Tam Dương được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết xong 10/11 vụ Huyện ủy, UBND huyện ký cam kết với Tỉnh ủy.Trong đó, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài qua nhiều năm, cá biệt có những vụ xảy ra 17, 18 thậm chí hơn 30 năm đã được giải quyết thấu tình, đạt lý và nhận được sự đồng tình của công dân.

Cán bộ bộ phận một cửa huyện Tam Dương hướng dẫn công dân thực hiện quyền KNTC theo quy định của pháp luật. Ảnh: Trường Khanh

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn, Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, trong đó, giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn trong việc tiếp dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư của công dân ngay từ cơ sở.

Tại mỗi kỳ tiếp công dân của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của huyện đều giảm và ít phát sinh vụ việc mới. Năm 2020, tổng số lượt công dân được tiếp định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của huyện là 246 lượt người, giảm 76 lượt so với cùng kỳ. Tổng số đơn nhận được của cả 2 cấp trong năm là 82 lượt đơn, trong đó, có 21 đơn KNTC.

Các ý kiến kiến nghị, đề nghị, tố cáo của công dân được lãnh đạo huyện, Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định. Sau các buổi tiếp công dân, UBND huyện có thông báo kết quả tiếp công dân gửi các cấp, các ngành, cơ quan có thẩm quyền của huyện, các xã, thị trấn để xem xét, giải quyết.

Với các vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện, UBND huyện giao các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết; các vụ việc thuộc thẩm quyền cấp xã được UBND huyện giao Ban tiếp công dân huyện tham mưu văn bản chuyển đơn, giao giải quyết và hướng dẫn công dân thực hiện quyền KNTC theo quy định, đồng thời có văn bản đôn đốc giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết với UBND huyện.

Để giải quyết các vụ việc KNTC trên địa bàn huyện được đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật nhằm hạn chế tình trạng đơn KNTC tồn đọng, kéo dài, vượt cấp làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, UBND huyện đã kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết KNTC của huyện.

Trên cơ sở kế hoạch giải quyết các vụ việc KNTC trên địa bàn, Tổ công tác của huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo huyện, xã, thị trấn; hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết những vụ việc KNTC chưa được giải quyết dứt điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Theo yêu cầu của UBND huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, vượt cấp.

Lãnh đạo các xã, thị trấn đã lắng nghe ý kiến của người dân, trao đổi, thống nhất, tạo sự đồng thuận về hướng giải quyết, không để người dân bị thiệt thòi do bất cập của chính sách pháp luật và công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng sự nỗ lực, trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn, đến nay, công tác giải quyết KNTC trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đã giải quyết xong 10/11 vụ mà Huyện ủy, UBND huyện ký cam kết với Tỉnh ủy; đối với các xã, thị trấn đã giải quyết được 69/91 vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó, các vụ việc cam kết với Huyện ủy, UBND huyện cơ bản giải quyết xong.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, ngay từ những ngày đầu năm 2021, Huyện ủy Tam Dương đã ban hành chỉ thị về công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết KNTC, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, CCVC được giao nhiệm vụ.

Hoạt động thanh tra cần đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương. Các cấp, các ngành, địa phương phối hợp với chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư liên quan tới nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: