Pháp luật

Không ngừng học hỏi, để nâng cao chất lượng kiểm sát

Thứ Năm, 31/01/2019

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ 9, 10, 11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Một buổi sinh hoạt chuyên môn thường kỳ của Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, Chi bộ 9, 10, 11, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua của ngành về xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững mạnh về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Chi bộ chủ động xây dựng chương trình, cụ thể hóa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, góp phần thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp...

Đồng chí Nguyễn Phương Nam, Bí thư Chi bộ 9, 10, 11 cho biết: Gắn việc học tập và làm theo lời Bác với thực hiện hiệu quả Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Chi bộ chỉ đạo các cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các phòng chuyên môn chủ động nghiên cứu, đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập để cấp dưới noi theo; quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các bộ luật mới nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, kiểm sát viên về chức năng, nhiệm vụ của các phòng trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc theo yêu cầu cải cách tư pháp;

Tham mưu lãnh đạo Viện Kiểm sát phân công 100% kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp theo quy định cũng như theo dõi, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ đối với từng đơn vị cấp huyện theo địa bàn và chuyên đề; thường xuyên theo dõi, kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, kiểm sát viên của phòng, góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát.

Chi bộ 9, 10, 11 lãnh đạo các phòng chuyên môn chú trọng làm theo Bác gắn với nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình; kiểm sát thi hành án dân sự; kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động.

Theo đó, các phòng chủ động phân công cán bộ, kiểm sát viên kiểm sát đối với thông báo thụ lý vụ, việc dân sự, thông báo trả lại đơn khởi kiện của tòa án ngay từ đầu và trong suốt quá trình giải quyết; tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm; phối hợp với tòa án tổ chức tốt các phiên tòa để rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn nâng cao trách nhiệm theo dõi, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện. Chú trọng công tác tổng kết, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn để ban hành thông báo rút kinh nghiệm và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo...

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, kiểm sát viên phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (phòng 9) cho biết: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên trong Chi bộ 9, 10, 11 nói chung, phòng 9 nói riêng không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát.

Khi được phân công tham gia phiên tòa, phiên họp, bản thân tôi luôn chủ động nghiên cứu hồ sơ để đánh giá khách quan, toàn diện về quan hệ tranh chấp, yêu cầu của đương sự. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi gặp khó khăn, vướng mắc, cán bộ, kiểm sát viên cùng nhau trao đổi, thống nhất để đưa ra biện pháp giải quyết nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của đương sự.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình đã kiểm sát hơn 300 thông báo thụ lý vụ, việc sơ thẩm, phúc thẩm; nghiên cứu hồ sơ, tham gia gần 140 phiên tòa, phiên họp; kiểm sát hơn 760 bản án, 2.860 quyết định của tòa án hai cấp.

Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (phòng 10) đã lập phiếu kiểm sát và lập hồ sơ kiểm sát đối với 100% vụ việc tòa án đã thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của ngành. Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (phòng 11) đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt (chiếm 37,5%)... góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững kỷ cương pháp luật.

Bài, ảnh: Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: