Pháp luật

Chủ động phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen”

Thứ Năm, 31/01/2019

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động cầm đồ, cho vay, hỗ trợ tài chính trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, hoạt động trá hình dưới nhiều hình thức,gây phức tạp an ninh, trật tự, nổi lên là cho vay lãi nặng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và hoạt động “tín dụng đen”.

Để tăng cường công tác quản lý, chủ động phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen” và kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay, hỗ trợ tài chính trên địa bàn tỉnh, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã ký, ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức quán triệt, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin- Giao tiếp điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, những nguy cơ, tác hại, hệ lụy do hoạt động “tín dụng đen” để lại, những mánh khóe, thủ đoạn của tội phạm liên quan hoạt động cầm đồ, “tín dụng đen” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên và nhân dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; không cầm cố tài sản để lấy tiền đầu tư vào các kế hoạch kinh tế không khả thi, dẫn đến không có khả năng thanh toán; không tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh cầm đồ để vi phạm pháp luật, chủ động phát hiện, tố giác với cơ quan Công an khi bị siết nợ, đe dọa cưỡng đoạt tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: