Pháp luật

Tam Dương thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 25/01/2019

Năm 2018, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn huyện Tam Dương tiếp tục được tăng cường; một số vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Qua đó, giúp phòng ngừa, hạn chế những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Cán bộ xã Thanh Vân (Tam Dương) tiếp và hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ảnh: Trường Khanh

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện đã tiếp gần 300 lượt công dân, trong đó, có 2 đoàn khiếu kiện đông người. Sau các buổi tiếp công dân, UBND huyện giao Ban Tiếp công dân tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản gửi các cấp, các ngành chức năng, cơ quan có thẩm quyền và các xã, thị trấn có liên quan xem xét giải quyết theo quy định; đồng thời, thường xuyên đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả giải quyết KNTC định kỳ hàng tuần với UBND huyện để lãnh đạo huyện nắm tình hình, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp.

Việc nhận đơn và giải quyết đơn thư được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện chú trọng thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Các đơn, thư của công dân được Ban Tiếp công dân huyện phân loại, xử lý, xác định thẩm quyền giải quyết và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời làm thủ tục thông báo cho công dân gửi đơn biết, liên hệ để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc đối thoại trực tiếp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể và với công dân được lãnh đạo UBND huyện quan tâm tổ chức. Qua đối thoại thẳng thắn, chân thành của lãnh đạo huyện, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng.

Điển hình như vụ việc 20 hộ kinh doanh tại Chợ - Trung tâm thương mại thị trấn Hợp Hòa có đơn đề nghị UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, UBND huyện tổ chức đối thoại trực tiếp với tiểu thương để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tuyên truyền vận động các hộ tiểu thương tự tháo dỡ phần cơi nới, chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước; đồng thời, UBND huyện có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tiến hành thẩm định lại và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đến nay, sau 3 lần đối thoại, vụ việc đã được giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giải quyết KNTC ở huyện Tam Dương hiện nay vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Việc thực hiện Luật Tiếp công dân ở cơ sở, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Công tác rà soát một số vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp kéo dài còn chậm. Còn có cơ quan, đơn vị giải quyết KNTC qua loa, cho xong việc, có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm giải quyết lên cấp trên. Việc tổ chức thực hiện quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật ở một số vụ việc còn chậm, chưa kiên quyết…

Trong thời gian tới, dự báo tình hình KNTC sẽ tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng… Để công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết KNTC ngày càng đạt hiệu quả cao, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo ngành Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch, đổi mới công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Hàng tháng, niêm yết công khai lịch lãnh đạo UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trực tiếp tiếp công dân; nơi tiếp được sắp xếp, bố trí đảm bảo thuận tiện cho công dân đến kiến nghị, KNTC. UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền; đôn đốc UBND các xã, thị trấn xem xét, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở và hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư; đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, các quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nhằm ổn định tình hình ở địa phương.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: