Pháp luật

Hiệu quả việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm

Thứ Ba, 22/01/2019

Để nâng cao kỹ năng đối đáp, tranh luận cũng như ứng biến linh hoạt tại tòa của kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, coi đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng.

Cán bộ, kiểm sát viên VKSND huyện Yên Lạc nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm. Ảnh: Dương Hà

Phiên tòa rút kinh nghiệm thực chất là buổi tự đào tạo, học tập thực tế, giúp đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chuyển biến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Đồng chí Vũ Thành Vinh, Viện trưởng VKSND huyện Yên Lạc cho biết: Hàng năm, lãnh đạo đơn vị đều quán triệt việc tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên. Theo kế hoạch của cơ quan, mỗi kiểm sát viên phải tham gia ít nhất 1 – 2 vụ án rút kinh nghiệm trong năm.

Dựa vào lịch xét xử do Tòa án gửi cho Viện kiểm sát, viện sẽ phối hợp với Tòa án thống nhất chọn vụ án để tổ chức. Vụ án được chọn lựa là những vụ có nhiều tình tiết phức tạp, tính chất nghiêm trọng, vấn đề đang được dư luận và xã hội quan tâm. VKSND tỉnh sẽ cử cán bộ, kiểm sát viên xuống tham dự phiên tòa xét xử tại tòa án cấp huyện. VKSND cấp huyện, thành phố sẽ chọn lựa và cử kiểm sát viên tham dự phiên tòa của chính kiểm sát viên đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Để phiên tòa thực sự phát huy hiệu quả, kiểm sát viên được giao nhiệm vụ tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm phải có sự chuẩn bị chu đáo, chủ động nghiên cứu hồ sơ vụ án, từ đó, có những đánh giá toàn diện, khách quan về chứng cứ vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên ghi chép đầy đủ diễn biến, những ý kiến, đề nghị của những người tham gia tố tụng về nội dung truy tố của Viện kiểm sát, từ đó, chủ động tham gia xét hỏi, đối đáp, tranh luận bảo vệ cáo trạng. Quá trình tranh luận, cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, tình tiết cần làm sáng tỏ để kịp thời bổ sung cho bản dự thảo luận tội, đảm bảo đủ căn cứ, hợp pháp và có tính thuyết phục cao.

Năm 2018, VKSND huyện Yên Lạc đã tổ chức cho cán bộ, kiểm sát viên tham dự 16 phiên tòa rút kinh nghiệm, sau đó, tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị nhằm nâng cao năng lực, trình độ, khả năng tranh luận, đối đáp cho từng kiểm sát viên. Việc tổ chức các phiên tòa này đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Kiểm sát viên có thể học hỏi kiến thức, kinh nghiệm quý báu từ chính lãnh đạo và đồng nghiệp của mình. Lãnh đạo viện sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giải quyết vụ án; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, điểm mạnh, điểm yếu của kiểm sát viên, từ đó, có đánh giá toàn diện, rút kinh nghiệm chung, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện ý chí, bản lĩnh của người kiểm sát viên, đồng thời, có kế hoạch, phương án cử cán bộ, kiểm sát viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là yêu cầu về cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Tuy nhiên, từ thực tế tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm cho thấy, vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như: Tranh luận của một số kiểm sát viên chưa thực sự linh hoạt, vẫn còn chung chung. Việc bổ sung các tình tiết vào bản dự thảo luận tội chưa kịp thời dẫn đến lời luận tội của kiểm sát viên đôi khi còn thiếu thuyết phục. Kỹ năng xử lý các tình tiết phát sinh tại tòa còn chưa nhạy bén...

Đáp ứng yêu cầu về mục tiêu cải cách tư pháp, có thể khẳng định, việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đang là một khâu đột phá, là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại tòa cũng như chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, góp phần phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Thành Vinh - Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: