Pháp luật

Huyện Vĩnh Tường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh

Thứ Sáu, 25/12/2020

Năm 2020, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành chức năng, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã đạt những kết quả tích cực. Số đơn thư KNTC giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019; 90% số đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân được giải quyết xong; đặc biệt huyện đã giải quyết được 29 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện phát triển.

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân hằng tháng.

Xác định thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân có vai trò quan trọng, nhất là trong năm 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương duy trì, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân hằng tháng và giải quyết đơn thư KNTC của công dân theo đúng quy định.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện theo lịch định kỳ hằng tháng trực tiếp tiếp dân và yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, nhiều kiến nghị, đề nghị của công dân được giải đáp kịp thời, tránh tình trạng để công dân phải đi lại nhiều lần.

Thực hiện Quyết định số 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì 4 cuộc đối thoại tại 4 cụm xã, thị trấn, tiếp nhận 48 ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân.

Ngoài việc tổ chức các buổi đối thoại định kỳ, lãnh đạo UBND huyện luôn chú trọng việc tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân các vụ việc có tính chất bức xúc, tập trung đông người.

Trong năm, đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức hơn 20 cuộc đối thoại với hơn 1.000 công dân các xã, thị trấn Lũng Hòa, Phú Đa, Vĩnh Sơn, Tứ Trưng, Vân Xuân, Nghĩa Hưng, Yên Lập, Tân Tiến, Đại Đồng để kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân.

Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Tường Vũ Đức Kim cho biết: "Để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết kịp thời đơn thư KNTC theo chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra huyện đã trực tiếp kiểm tra, rà soát đơn thư tại các cơ quan, các xã, thị trấn trên địa bàn; tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết đơn của huyện đã tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xem xét giải quyết các vụ việc tồn đọng ngay từ cơ sở.

Thanh tra huyện còn trực tiếp làm việc, đối thoại với công dân để nắm rõ nội dung sự việc, giải quyết ngay những bức xúc của công dân; phối hợp với cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng dẫn giải quyết dứt điểm đối với những vụ việc mới phát sinh; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giải thích, thuyết phục những công dân còn chưa hiểu các quy định của pháp luật, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, tập trung đông người kéo lên tỉnh, Trung ương".

Năm 2020, huyện Vĩnh Tường tiếp hơn 850 lượt, với 619 công dân, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, cấp huyện tiếp 73 lượt với 69 công dân, giảm 117 lượt so với cùng kỳ năm trước; cấp xã tiếp 779 lượt công dân, giảm 523 lượt so với cùng kỳ năm trước.

Huyện đã tiếp nhận 209 đơn KNTC của công dân (tồn từ năm trước chuyển sang 47 đơn), giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cấp huyện tiếp nhận 29 đơn (3 đơn không đủ điều kiện xem xét), cấp xã tiếp nhận 196 đơn.

Đến ngày 9/12/2020, huyện Vĩnh Tường đã xem xét, giải quyết xong 185/206, đạt 90% (gồm 19 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo, 164 đơn kiến nghị, phản ánh). Đặc biệt, trong năm 2020, Tổ 3626 đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các xã giải quyết được 29 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và nhận được sự đồng tình của người dân.

Đến nay, trên địa bàn huyện chỉ còn 1 vụ việc có tính chất phức tạp tồn đọng, kéo dài đã có quyết định, kết luận giải quyết của cấp có thẩm quyền, tuy nhiên, công dân vẫn chưa nhất trí với kết quả giải quyết; UBND huyện đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để giải quyết dứt điểm.

Hiện các cơ quan chức năng của huyện và các xã, thị trấn đang xem xét, giải quyết 21 đơn mới tiếp nhận, trong đó cấp huyện đang giải quyết 1 đơn (đơn đề nghị), cấp xã đang giải quyết 20 đơn (1 đơn khiếu nại; 2 đơn tố cáo; 17 đơn đề nghị, phản ánh).

Bài, ảnh: Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: