Pháp luật

Lập Thạch phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai

Thứ Tư, 23/12/2020

Để ngăn chặn và xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai như lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất sai mục đích... các cấp ủy, chính quyền ở huyện Lập Thạch triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Lãnh đạo xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề “Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện”; UBND huyện ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường... nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, nhân dân trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

Huyện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện tốt các chính sách về đất đai như bồi thường, hỗ trợ GPMB, giao đất tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển KT- XH. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền...

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đo đạc, kiểm kê, lập bản đồ địa chính về hiện trạng sử dụng đất, trên cơ sở đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, huyện cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính cho tất cả các xã, thị trấn...

Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình sử dụng đất trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các sai phạm về đất đai ngay từ khi mới phát sinh; tập trung giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc về đất đai...

Năm 2020, các cơ quan chức năng của huyện phát hiện, kiểm tra và xử lý 347/370 trường hợp vi phạm về đất đai, đạt tỷ lệ gần 94%...

Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa Hoàng Văn Lũy cho biết: Để từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển KT - XH ở địa phương.

UBND xã thường xuyên kiểm tra, thống kê tình hình sử dụng đất trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm Luật Đất đai tại tất cả các thôn dân cư.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 8 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, đều được xã xử lý kịp thời theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Cũng như xã Thái Hòa, việc quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn Lập Thạch thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực; tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng các công trình trái phép hầu như không xảy ra...

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Lập Thạch Nguyễn Công Tuấn: Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, hạn chế phát sinh những sai phạm về đất đai, Đảng ủy, UBND thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, TDP thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về các quy định của Luật Đất đai...

UBND thị trấn chỉ đạo bộ phận địa chính - xây dựng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật ngay từ khi mới phát sinh...

Kết quả xử lý các trường hợp vi phạm được thông báo công khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, đồng thời răn đe, ngăn chặn các trường hợp cố tình vi phạm.

Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch Lưu Trung Khánh cho biết: Thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Thực hiện công khai rộng rãi thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai ở cơ sở ...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: