Pháp luật

Bình Xuyên đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Thứ Năm, 06/12/2018

Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân luôn được các cấp chính quyền, ngành chức năng huyện Bình Xuyên quan tâm thực hiện, đảm bảo thực thi các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, đẩy mạnh phát triển KT-XH trên địa bàn.

Ý kiến đóng góp của người dân xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) luôn được chính quyền cơ sở lắng nghe, tiếp thu. Ảnh: Trường Khanh

Để công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả cao, hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, UBND huyện chỉ đạo ngành Thanh tra của huyện xây dựng kế hoạch, đổi mới công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Hàng tháng, niêm yết công khai lịch lãnh đạo UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trực tiếp tiếp công dân; nơi tiếp được sắp xếp, bố trí đảm bảo thuận tiện cho công dân đến kiến nghị, KNTC.

UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền; đôn đốc UBND các xã, thị trấn xem xét, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở và hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư; đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, các quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nhằm ổn định tình hình ở địa phương.

Thông qua hoạt động tiếp công dân, các cấp ủy, chính quyền không chỉ được nghe công dân trình bày ý kiến, kiến nghị của mình mà còn là dịp để tuyên truyền, giải thích cho công dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Lịch tiếp công dân của huyện được thực hiện nghiêm túc vào các ngày 10 và 20 hàng tháng với sự tham gia của lãnh đạo huyện và một số phòng, ban chuyên môn. Ban Tiếp công dân của huyện cử cán bộ trực vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, kịp thời nắm bắt đầy đủ những kiến nghị, đề xuất của công dân; hướng dẫn người dân các quy trình thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để giải quyết đơn thư một cách nhanh nhất. Nhờ đó, các vụ việc KNTC được giải quyết kịp thời, đúng luật định, bảo đảm tính khách quan, dân chủ, tạo niềm tin đối với nhân dân.

Trong năm 2018, toàn huyện đã tiếp 942 lượt công dân, với tổng số hơn 1.200 người; tiếp nhận hơn 410 đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo với nội dung chủ yếu về các lĩnh vực: Quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, lĩnh vực tài chính, quản lý giáo dục, tôn giáo... Trong đó, đơn thư đủ điều kiện xem xét, giải quyết là 404 đơn, tỷ lệ đơn thư được giải quyết đạt 82,6%.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra huyện Bình Xuyên cho biết: Là huyện công nghiệp của tỉnh với nhiều dự án đầu tư, cần GPMB nên tình hình KNTC trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp, chủ yếu ở các địa phương phải thu hồi đất của nhân dân để thực hiện các dự án phát triển KT-XH. Khiếu nại đông người, phức tạp sẽ phát sinh ở một số nơi nếu không thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật trong công tác thu hồi đất, đền bù GPMB; không quan tâm đúng mức đến công tác vận động, thuyết phục và giải quyết KNTC, kiến nghị của công dân.

Thời gian tới, Thanh tra huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân; tập trung giải quyết tốt các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, GPMB và các địa bàn, lĩnh vực có tình hình phức tạp, dễ phát sinh khiếu kiện; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức; lấy hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền là tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kết quả công tác của cán bộ.

Tăng cường tổ chức đối thoại với người khiếu nại và công khai kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cho tổ chức và cá nhân theo đúng quy định pháp luật... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về các hoạt động khiếu nại, tố cáo, từng bước nâng cao chất lượng công tác thanh tra phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH ở địa phương.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: