Pháp luật

Tập huấn pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm

Thứ Năm, 06/12/2018

Ngày 5/12/2018, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về giao dịch bảo đảm cho hơn 100 cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung cơ bản Nghị định 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; một số kỹ năng khi thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai. Nghị định 102 được Chính phủ ban hành ngày 1/9/2017, gồm 5 chương, 70 điều, có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

Các học viên cũng được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 102 trên địa bàn tỉnh như: đăng ký thế chấp tài sản trên đất; cách xác định thành viên hộ gia đình, việc xóa đăng ký thế chấp đối với trường hợp đăng ký theo Nghị định 83/2010/NĐ-CP…

Qua buổi tập huấn đã nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký biện pháp đảm bảo, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện, thống nhất pháp luật trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: