Pháp luật

Giải quyết 91,2% đơn thư kiến nghị, phản ánh và khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 29/11/2018

Tổng số vụ việc về khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay mặc dù có giảm so với những năm trước, không phát sinh điểm nóng, nhưng tính chất, mức độ và vụ việc đông người có tăng và diễn biến phức tạp tại một số địa phương khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng...

Các cấp, ngành trong toàn tỉnh đã nhận 3.264 lượt đơn thư (giảm 0,5% so với cùng kỳ), trong đó: đơn thư đủ điều kiện xử lý 2.394 đơn, gồm: 226 lượt đơn khiếu nại, chiếm tỷ lệ 9,4%; 358 lượt đơn tố cáo, chiếm 14,9%; 1.810 lượt đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh, chiếm 75,7%.

Trong tổng số đơn thư đủ điều kiện xử lý, có 612 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, còn lại 1.743 lượt đơn thư trùng lặp và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị xã hội.

UBND tỉnh đã ra nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo việc rà soát đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài ở địa phương; yêu cầu thủ trưởng các ngành,Chủ tịch UBND cấp huyện nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, xác định nguyên nhân từng vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, từ đó có giải pháp phù hợp, khả thi; giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân của tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, huyện, thành phố giải quyết các vụ việc được giao. Kết quả, các cấp, ngành trong toàn tỉnh đã xem xét có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 558/612 vụ việc, đạt tỷ lệ 91,2%, trong đó: khiếu nại 18/21 vụ việc, đạt 85,7%; tố cáo 35/39 vụ việc, đạt 89,7%; kiến nghị, phản ánh 505/552 vụ việc, đạt 91,5%.

Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: