Pháp luật

Xây dựng hình ảnh người cán bộ thi hành án “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”

Thứ Ba, 17/11/2020

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động (NLĐ) ngành Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ tư pháp phải là người “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, nỗ lực phấn đấu, tự học, tự trau dồi nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp…nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Cán bộ, chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Phúc Yên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ đúng mực, hòa nhã khi tiếp công dân. Ảnh: Trường Khanh

Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh có chức năng trực tiếp thi hành các bản án, quyết định của TAND, đảm bảo các bản án được thực thi đúng quy định, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, các vụ việc cần thi hành thường có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức ngành thi hành án luôn phải nêu cao đạo đức công vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ cao.

Những năm qua, lãnh đạo Cục THSDS tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, NLĐ.

Thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo; bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành Tư pháp theo quy định của Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chấp hành viên ngành thi hành án.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo các vụ việc được thi hành đúng pháp luật, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo về các vụ việc đã thi hành, Cục THADS tỉnh luôn coi trọng việc nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, chấp hành viên; xây dựng hình ảnh người cán bộ thi hành án “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” theo lời Bác Hồ dạy.

Thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là trong hoạt động thi hành án; hằng năm, cơ quan THADS hai cấp tổ chức quán triệt đầy đủ những quy định của Trung ương, của tỉnh đối với công tác thi hành án; yêu cầu cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, kỷ luật lao động.

Với quan điểm người cán bộ thi hành án dân sự luôn phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong công việc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, thẩm tra viên Vũ Thị Lan, phụ trách bộ phận một cửa, Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn có thái độ nghiêm túc trong công việc.

Với nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, thụ lý đơn yêu cầu thi hành án và tham mưu với lãnh đạo ban hành các quyết định thi hành án, ngay sau khi tiếp nhận đơn, chị Vũ Thị Lan tiến hành phân loại đơn thư đảm bảo chính xác, nhanh chóng; tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quyết định thi hành đúng quy định.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người lãnh đạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS Tam Đảo Phùng Văn Thái luôn nỗ lực hết mình trong công việc, có lối sống hòa đồng, giúp đỡ đồng nghiệp và không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Là một chấp hành viên, trực tiếp thực hiện các khâu để thi hành một vụ việc, bên cạnh việc nắm chắc các quy định của pháp luật, chấp hành viên cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có thái độ kiên quyết đấu tranh chống lại những cám dỗ về vật chất.

Trong quá trình thi hành án, bằng lý lẽ thuyết phục và những căn cứ pháp lý cụ thể, chấp hành viên Phùng Văn Thái vận động được không ít đương sự tự nguyện bàn giao tài sản phải thi hành án, hạn chế được số vụ việc cần phải cưỡng chế, tiết kiệm ngân sách nhà nước đồng thời ổn định tư tưởng của đương sự, đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Đồng chí Phùng Văn Thái đã giải quyết được nhiều vụ việc kéo dài, phức tạp mà không cần đến biện pháp cưỡng chế.

Từ sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo Cục THADS, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, chấp hành viên, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án của tỉnh.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Từ 1/10/2019 đến 30/9/2020, toàn tỉnh đã thi hành xong 6.208/8.025 việc có điều kiện thi hành, với số tiền hơn 130 tỷ đồng, đạt gần 85% về việc và gần 43% về tiền, vượt 4% về việc, vượt 4,5 % về tiền so với chỉ tiêu Tổng Cục THADS giao.

Các vụ việc đã thi hành đảm bảo đúng pháp luật, đúng quy định; số án chuyển kỳ sau giảm so với cùng kỳ. Một số vụ việc kéo dài, phức tạp, có giá trị tài sản lớn đã được giải quyết dứt điểm.

Kim NgânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: