Pháp luật

Hơn 3.300 lượt nông dân được tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt

Thứ Hai, 16/11/2020

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh hướng dẫn nông dân thực hiện đúng cơ cấu giống, thời vụ; giới thiệu các mô hình sản xuất có hiệu quả, kỹ thuật canh tác tiên tiến; định hướng cho từng vùng sinh thái trong việc bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời.

Đồng thời, hướng dẫn nông dân về các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất và biện pháp khắc phục.

Đến nay, đã có hơn 3.300 lượt nông dân được tập huấn về kỹ thuật thâm canh, chăm sóc cây lương thực, cây ăn quả.

Trong đó, có 3 lớp FFS cho 105 lượt nông dân tiêu biểu của tỉnh về chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây ăn quả; 24 lớp tập huấn cho 2.400 lượt nông dân về kỹ thuật thâm canh, chăm sóc lúa cấy bằng mạ khay, máy cấy, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây na; tổ chức 9 hội nghị tham quan đầu bờ, tổng kết mô hình cho 800 người tham gia.

Ngành chức năng còn phối hợp với các đơn vị hướng dẫn nông dân sử dụng các loại phân bón hữu cơ, hữu cơ sinh học, phân vi sinh, phân bón lá, sử dụng phân bón cân đối, hợp lý; áp dụng những tiến bộ kĩ thuật, như quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI), thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP); kỹ thuật cấy lúa hiệu ứng hàng biên...

Từ đó, giúp nông dân có thêm kiến thức để ứng dụng vào sản xuất, góp phần giảm chi phí đầu vào, hạn chế sâu bệnh hại, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông sản.

Ngọc LanTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: