Pháp luật

Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo: Củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền

Thứ Ba, 20/10/2020

Thời gian qua, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Phúc Yên quan tâm chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên là một trong những địa phương làm tốt công tác giải quyết đơn thư KNTC của công dân. Ảnh: Dương Hà

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư KNTC của công dân, BTV Thành ủy Phúc Yên ban hành Chỉ thị về "Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn".

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về "Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân". UBND thành phố thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn...

Trên cơ sở đánh giá, phân tích nội dung các đơn thư KNTC do người dân gửi tới, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung từng vụ việc; từ đó, vận dụng phù hợp các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giải quyết theo đúng quy định...

Đối với những đơn thư KNTC có nội dung phức tạp, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng xuống cơ sở nắm bắt tình hình, giải quyết vướng mắc cho người dân; chỉ đạo các địa phương tổ chức hòa giải, đối thoại trực tiếp với công dân để kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...

9 tháng của năm 2020, UBND thành phố đã xem xét, giải quyết xong 64% số đơn thuộc thẩm quyền; UBND cấp xã, phường giải quyết xong gần 71% số đơn thuộc thẩm quyền; số đơn còn lại đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định...

Bí thư Đảng ủy phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên Đinh Duy Đông cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư KNTC của công dân, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, TDP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giải quyết dứt điểm các đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của người dân... Nhờ đó, hạn chế thấp nhất tình trạng người dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cấp, ngành, địa phương; trong đó, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị được chú trọng nên phần lớn các vụ việc KNTC trên địa bàn thành phố Phúc Yên được giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tình hình KNTC ở thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, GPMB... Nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa tập trung giải quyết dứt điểm các vụ, việc thuộc thẩm quyền dẫn đến tiến độ giải quyết đơn thư KNTC bị chậm, hiệu quả chưa cao.

Bên cạnh đó, có một số công dân mặc dù đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn không đồng ý, không thực hiện kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền mà vẫn tiếp tục khiếu kiện dẫn đến tình trạng KNTC kéo dài, phức tạp...

Chánh Thanh tra thành phố Phúc Yên Tạ Quang Trung cho biết: Thời gian tới, Thành ủy, UBND thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp nhận, xử lý các vụ việc KNTC, phản ánh, kiến nghị của người dân.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất việc giải quyết đơn thư KNTC của công dân ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, tập trung thanh tra về trách nhiệm và xử lý nghiêm những trường hợp người đứng đầu cơ quan hành chính không thực hiện tốt việc giải quyết KNTC hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác hòa giải nhằm giải quyết dứt điểm những vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng người dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: