Pháp luật

Triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp quý IV

Thứ Sáu, 12/10/2018

Sáng 11/10/2018, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV, năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

9 tháng năm 2018, ngành tư pháp đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Sở tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành những văn bản có giá trị pháp lý và thực tiễn cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL được nâng cao về chất lượng.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến đối với 85 dự thảo văn bản, thẩm định 30 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh; đề xuất UBND tỉnh giải quyết 14 vụ, việc phức tạp liên quan đến xử phạt VPHC; tham gia ý kiến giải quyết 70 vụ việc phức tạp của các sở, ngành, UBND cấp huyện.

Công tác phổ biến GDPL được quan tâm. Ngành tư pháp đã tổ chức hơn 170 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật; duy trì và khai thác hiệu quả 137 tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn; xem xét, công nhận 100% xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân...

3 tháng cuối năm 2018, ngành tư pháp đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng công tác tham gia ý kiến, thẩm định văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ; triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL; tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của các nghề đặc thù thuộc lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, luật sư; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các nghề đặc thù thuộc chức năng quản lý của ngành tư pháp…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị cán bộ, công chức ngành tư pháp chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bám sát những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: