Pháp luật

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Thứ Sáu, 06/07/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4765, ngày 29/6/2018 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Luật Tiếp cận thông tin đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Bố trí bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin ; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang, thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị, địa phương mình có trách nhiệm cung cấp thông tin cho công dân đảm bảo thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu.

Sở Thông tin& Truyền thông cần hướng dẫn các sở, ban ngành , UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan vận hành cổng/trang thông tin giao tiếp điện tử xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin. Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của luật đến mọi tầng lớp nhân dân.

Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan đơn vị bố trí nhân lực theo quy định của pháp luật hiện hành để triển khai kế hoạch thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đơn đốc hướng dẫn các sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND tỉnh...

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: