Pháp luật

6 tháng đầu năm 2020: Giải quyết hơn 80% đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

Thứ Tư, 08/07/2020

6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận 1.098 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 255 lượt so với cùng kỳ. Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, chế độ chính sách xã hội…

Trong 923 đơn đủ điều kiện xử lý, có 831 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 92 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị xã hội.

Toàn tỉnh đã xem xét có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 676/831 vụ việc (đạt 81,3%); trong đó, khiếu nại 14/17 vụ việc; tố cáo 25/31 vụ việc; kiến nghị, phản ánh 637/783 vụ việc; đang trong thời hạn xem xét, giải quyết 155 vụ việc. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi gần 32 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, Tổ công tác của tỉnh chỉ đạo Thanh tra, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, lập danh sách các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài và vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Kết quả đã giải quyết dứt điểm 29/51 vụ việc phức tạp, kéo dài năm 2019 chuyển sang; đang tiến hành phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết 36 vụ việc.

Lê Minh

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: