Pháp luật

Huyện Vĩnh Tường: Nhiều biện pháp giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Thứ Hai, 06/07/2020

Trên địa bàn huyện Vĩnh Tường hiện có gần 1.000 người đã chấp hành xong án phạt tù, trong đó có hơn 300 người đã chấp hành xong hình phạt tù chưa được xóa án tích và đang cư trú, sinh sống tại tất cả các xã, thị trấn trong huyện.

Để phòng ngừa và làm giảm nguy cơ tái phạm của người chấp hành xong hình phạt tù, huyện Vĩnh Tường yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội nêu cao trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù để họ có việc làm ổn định, có môi trường sống lành mạnh, không bị kỳ thị, có cơ hội hướng thiện; duy trì và nhân rộng mô hình câu lạc bộ giúp đỡ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, hoạt động thường xuyên, hiệu quả…

Mai Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: