Pháp luật

Hiệu quả từ đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Thứ Ba, 30/06/2020

Thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy, một số Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng (điểm tư vấn) đã được hình thành và đi vào hoạt động có hiệu quả. Theo đánh giá, các điểm tư vấn được triển khai là hướng đi đúng, huy động được cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong việc chung tay giúp đỡ người mắc nghiện ma túy cai nghiện và sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; có tác động tích cực trong việc tăng cường hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, phòng tránh tái nghiện.

Tư vấn viên của Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng xã Hoàng Lâu cung cấp, tư vấn dự phòng tái nghiện cho người sau cai nghiện

Anh T.V.D, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương nghiện ma túy nhiều năm, đã đi cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện tập trung nhiều lần, song không hiệu quả. Năm 2014, Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng được thành lập tại xã Hoàng Lâu.

Với mong muốn được điều trị cắt cơn và cai nghiện tại cộng đồng, anh D và những người mắc nghiện tại địa phương đã tham gia vào nhóm tự lực “Vì ngày mai” của người nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy của điểm tư vấn.

Sinh hoạt tại điểm tư vấn, anh D được các thành viên trong Ban chủ nhiệm điều trị cắt cơn tại gia đình, tư vấn dự phòng tái nghiện, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, các cán bộ của điểm tư vấn chủ động kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ anh D sau cai nghiện học nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn phát triển kinh tế….

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của điểm tư vấn tại địa phương, cán bộ Trạm Y tế xã Hoàng Lâu, thành viên Ban Chủ nhiệm điểm tư vấn Lê Minh Vũ cho biết: Trên địa bàn xã hiện nay có hơn 40 trường hợp nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại địa phương. Từ khi điểm tư vấn đi vào hoạt động, số người mắc nghiện và người thân của họ được tư vấn nhiều kiến thức về cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Với nòng cốt là nhóm tự lực “Vì ngày mai”, các thành viên là những người đã hoàn thành cai nghiện, tự nguyện thực hiện công tác tuyên truyền, vận động những người mắc nghiện khác cai nghiện ma túy tại gia đình, tìm lại chính mình.

Thông qua việc tư vấn, hỗ trợ, giáo dục, nhiều người mắc nghiện và sau cai nghiện đã có chuyển biến tốt về nhận thức, được trang bị những kiến thức pháp luật, giá trị sống, kiến thức bảo vệ sức khỏe, được hòa đồng với tập thể, giảm mặc cảm.

Đến nay, điểm tư vấn của địa phương đã tiếp cận, vận động 12 trường hợp người mắc nghiện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; điều trị cắt cơn cho hơn 20 trường hợp cai nghiện tại cộng đồng; tư vấn gần 500 lượt cho người mắc nghiện và người thân về các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc người mắc nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng…

Trưởng Phòng Quản lý cai nghiện ma túy, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Lê Văn Tâm cho biết: Thực hiện việc đổi mới công tác cai nghiện ma túy, từ năm 2014 đến nay, chi cục phối hợp với UBND các địa phương thành lập 4 Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng ở xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc và phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên.

Dự kiến, trong năm 2020, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh sẽ tham mưu với các địa phương xây dựng 2 điểm tư vấn mới ở xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch và thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên. Đây là cơ hội tốt giúp người mắc nghiện, người sau cai nghiện được giúp đỡ, tư vấn, tiếp cận với các dịch vụ xã hội.

Hoạt động hiệu quả là vậy, song theo ông Lê Văn Tâm, các điểm tư vấn hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và cần được các cấp, các ngành quan tâm, tháo gỡ trong thời gian tới như: Thiếu về cơ sở vật chất, thiếu cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm trong công tác điều trị cai nghiện tại cộng đồng, kinh phí duy trì hoạt động.

Các điểm tư vấn mới chỉ dừng lại ở việc tư vấn và hỗ trợ người mắc nghiện và gia đình người mắc nghiện tiếp cận với các dịch vụ dự phòng tái nghiện và lây nhiễm HIV/AIDS; công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người hoàn thành cai nghiện rất khó khăn…

Thời gian tới, các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường tổ chức sinh hoạt định kỳ cho người mắc nghiện ma túy, người sau cai nghiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nghiện.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường thực hiện các biện pháp xã hội hóa công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng; phát động toàn dân tham gia công tác vận động người mắc nghiện thực hiện các chương trình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phù hợp, giúp đỡ người sau cai có việc làm, ổn định đời sống; lồng ghép công tác cai nghiện tại gia đình vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm…

Bài, ảnh: Kim Hiền

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: