Pháp luật

Phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch từ 1,5-3,5 triệu đồng

Thứ Sáu, 04/05/2018

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư34/2018/TT-BTC ban hành mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

 

image

 

 

 

Ảnh minh họa

 

 

Thông tư nêu rõ tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch khác tại Việt Nam khi nộp hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch phải nộp phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu phí là Tổng cục Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

 

STT

 

 

Tên phí

 

 

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

 

 

1

 

 

Thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định, công nhận mới và thẩm định, công nhận lại)

 

 

 

 

a

 

 

Hạng 1 sao, 2 sao

 

 

1.500.000

 

 

b

 

 

Hạng 3 sao

 

 

2.000.000

 

 

c

 

 

Hạng 4 sao, 5 sao

 

 

3.500.000

 

 

2

 

 

Thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (bao gồm thẩm định, công nhận mới và thẩm định, công nhận lại)

 

 

1.000.000

 

 

Mức thu phí được quy định như sau:

Tổ chức thu phí thực hiện nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định.

Đối với năm 2018, trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước thuộc diện khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định, đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó bao gồm các khoản phí thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này thì trích để lại 90% tổng số tiền phí thẩm định thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 10% vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/5/2018.

Việt Nguyên – Theo baochinhphu.vn (18/4/2018)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: