Pháp luật

Vai trò Ban TTND và Ban GSĐTCĐ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Hai, 24/07/2017

Những năm qua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) tại các xã, thị trấn ở huyện Tam Dương đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giúp chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời, phát huy quyền làm chủ, nâng cao trách nhiệm của người dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Ban TTND xã An Hòa (Tam Dương) giám sát việc thi công đường giao thông thôn trên địa bàn xã. Ảnh Trường Khanh

Huyện Tam Dương hiện có 13 Ban TTND, Ban GSĐTCĐ ở 13 xã, thị trấn với tổng số 117 thành viên. Để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ tại cơ sở, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo chính quyền, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn củng cố kiện toàn, tổ chức bộ máy Ban TTND và Ban GSĐTCĐ tại địa phương; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật các thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCĐ; định kỳ hàng quý, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị để nghe MTTQ các xã, thị trấn báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ. Hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ được thực hiện theo đúng quy chế, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ các cấp; chương trình, kế hoạch, quá trình tổ chức giám sát được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật… Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật ở cơ sở, đặc biệt là việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân như: Giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai tại các xã, thị trấn; việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công; việc thu chi, quyết toán ngân sách xã, quản lý và sử dụng các loại quỹ do người dân đóng góp; các chính sách phát triển KT-XH và việc thực hiện các dự án đầu tư các công trình XDCB trên địa bàn. Ngoài ra, Ban TTND, Ban GSĐTCĐ các xã, thị trấn cũng thường xuyên tổ chức giám sát hoạt động của HĐND và UBND cùng cấp trong việc giải quyết đơn thư, KNTC của công dân. Giám sát hoạt động của HĐND và UBND trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH; giám sát đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc thực hiện Pháp lệnh QCDC cơ sở...

Từ đầu năm 2016 đến nay, các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Dương đã tổ chức 129 cuộc giám sát liên quan đến một số lĩnh vực: Xây dựng đường GTNT, GTNĐ, hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn; việc thu gom, xử lý chất thải và công tác bảo vệ môi trường... Thông qua hoạt động giám sát, Ban TTND, Ban GSĐTCĐ các xã, thị trấn đã phát hiện nhiều sai phạm, chủ yếu liên quan đến việc: Nhà thầu vi phạm về tiến độ thi công, chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo theo dự toán; việc thu gom và xử lý rác thải chưa đúng quy định. Đơn cử như việc Ban TTND, ban GSĐTCĐ các xã: Hoàng Lâu, Hoàng Hoa, Đạo Tú, Hợp Thịnh, Thanh Vân đã giám sát và phát hiện đơn vị thi công không thi công đúng theo thiết kế công trình và sử dụng nguyên, vật liệu không đảm bảo chất lượng, không đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật tại một số công trình xây dựng đường GTNT, GTNĐ, nhà văn hóa thôn ở địa phương... Ngay sau khi giám sát và phát hiện sai phạm, các Ban TTND, GSĐTCĐ đã báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền chỉ đạo đơn vị thi công kịp thời khắc phục sửa chữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tránh lãng phí, thất thoát ngân sách, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ trên địa bàn huyện thời gian qua, ông Nguyễn Văn Kiểm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Dương cho biết: Việc phát huy vai trò giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ ở các địa phương đã đem lại những kết quả tích cực, hạn chế tới mức thấp nhất những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, triển khai thực hiện các công trình, dự án xây dựng hạ tầng cơ sở sử dụng kinh phí Nhà nước và nguồn đóng góp của người dân... Thông qua hoạt động của Ban TTND, GSĐTCĐ đã tạo điều kiện thuận lợi để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra". Bên cạnh đó, các nhà thầu, đơn vị thi công cũng ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ tại các xã, thị trấn vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện đối với các hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ dẫn đến việc tiếp thu, xử lý, giải quyết các kiến nghị của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ còn chưa kịp thời, triệt để. Một số Ban TTND, Ban GSĐTCĐ chưa thực sự phát huy hiệu quả, số ít thành viên trong Ban TTND, Ban GSĐTCĐ chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm với công việc. Kinh phí hỗ trợ cho Ban TTND, Ban GSĐTCĐ cơ sở còn thấp không đảm bảo điều kiện hoạt động...

Để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Tam Dương sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ duy trì hoạt động; thường xuyên bổ sung, kiện toàn các thành viên có uy tín, hiểu biết về chính sách, pháp luật và có sự nhiệt tình, trách nhiệm, tự nguyện tham gia Ban TTND, Ban GSĐTCĐ. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ tại các xã, thị trấn nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: