Pháp luật

Sông Lô thực hiện hiệu quả việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Ba, 18/07/2017

Để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng đạt được kết quả thiết thực, những năm gần đây, UBND huyện Sông Lô luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể…thực hiện, triển khai nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng cũng như các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Huyện ủy Sông Lô đề ra đối với công tác này. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kết luận của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã công khai, minh bạch việc sử dụng đất công, tài sản công, các chi phí đầu tư cơ sở vật chất, các dự án lớn được xét duyệt trên địa bàn huyện…; ban hành các văn bản chế độ, định mức, tiêu chuẩn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện các biện pháp thu gọn bộ máy công quyền, làm việc hiệu quả để phục vụ nhân dân, UBND huyện Sông Lô triển khai công tác quản lý biên chế theo đúng chỉ tiêu UBND tỉnh giao hàng năm và sắp xếp công việc phù hợp với chức danh, vị trí làm việc khi tuyển dụng. Các phòng, ban trên địa bàn huyện đều thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nhất là đối với các đơn vị thường xuyên tiếp xúc với người dân, từ đó, có thái độ ứng xử phù hợp và giải quyết công việc hiệu quả nhất. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ tiếp dân phải thực hiện đúng nguyên tắc: Nói không với tình trạng cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực…Hàng năm, 100% các đơn vị, cá nhân trong diện phải kê khai tài sản thực hiện kê khai đúng quy định. UBND huyện cũng đã chỉ đạo thanh tra toàn diện trên một số địa bàn các xã: Đôn Nhân, Phương Khoan, Đồng Quế…

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 của huyện Sông Lô đã đạt được những chuyển biến tích cực. Công tác dự toán ngân sách cho các đơn vị trên địa bàn được triển khai kịp thời, đúng quy định; tiêu chuẩn, định mức, công khai số liệu ngân sách được thực hiện nghiêm túc. Cụ thể: Đã tiết kiệm được 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định với số tiền trên 8,7 tỷ đồng. Trong lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, việc phân bổ, thẩm định phê duyệt các dự án được thực hiện minh bạch. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm đã thẩm tra, quyết toán được 8 dự án với tổng giá trị dự toán trên 30,4 tỷ đồng, giá trị trình thẩm tra quyết toán và thực tế số tiền quyết toán đã giảm được 104 triệu đồng. Công tác mua sắm tài sản, sửa chữa các trang thiết bị công cũng được UBND huyện thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, công khai và đúng quy định. Theo chủ trương của Trung ương, huyện cũng đã giảm các cuộc họp, hội nghị, tổng kết không cần thiết, không dùng ngân sách để in lịch biếu, quà tặng trong các dịp lễ, Tết. Tiết kiệm các dụng cụ văn phòng phẩm trong công việc, sử dụng điện thoại, điện, nước hợp lý tại nơi làm việc.

Có thể nói, dưới sự chỉ đạo sát sao và quan tâm đặc biệt của UBND huyện Sông Lô, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều chuyển biến tích cực và nhận được sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, diễn biến phức tạp, có thể xảy ra trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội và cũng không thể làm được trong “một sớm một chiều”. Bên cạnh đó, UBND cấp huyện chưa có cơ quan chuyên môn phụ trách vấn đề này mà giao cho Thanh tra huyện tham mưu cho UBND huyện, nên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thời gian tới, thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng, vai trò giám sát của MTTQ cùng toàn thể nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, UBND huyện Sông Lô sẽ tích cực chỉ đạo và phổ biến ban hành các văn bản, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy công chức, viên chức có tư tưởng, đạo đức cũng như trình độ chuyên môn cao. Kiên quyết nói không với việc đề bạt, bổ nhiệm hoặc tái cử những cán bộ có dấu hiệu tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí vào cương vị lãnh đạo; luôn công khai minh bạch các số liệu, các thắc mắc của người dân để tạo được lòng tin, sự đồng thuận cao trong xã hội.

Sơn HoàngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: