Pháp luật

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hơn 1000 cuộc

Thứ Hai, 17/07/2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thanh tra tiến hành 38 cuộc thanh tra hành chính tại 111 đơn vị, phát hiện 50/111 đơn vị có vi phạm, tổng số vi phạm về kinh tế là 4.130,9 triệu đồng và 400m2 đất, trong đó Thanh tra tỉnh phát hiện vi phạm về kinh tế 3.260 triệu đồng (quyết định thu hồi 2.200,5 triệu đồng, kiến nghị khác 1.059,5 triệu đồng). Số tiền đã thu hồi được 1.570,09 triệu đồng, đạt 60,6%.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiến hành 1.028 cuộc đối với 458 đơn vị và 1.850 cá nhân, tập trung vào các lĩnh vực: Công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, xây dựng cơ bản, giao thông... Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 141 đơn vị, 491 cá nhân có vi phạm, kiến nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành ban hành 478 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trong đó, kiến nghị thu hồi về NSNN 1.723 triệu đồng, kiến nghị khác 7.390 triệu đồng, đã thu hồi được 1.720 triệu đồng.

Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thanh tra. Toàn tỉnh đã tiếp 2.629 lượt công dân (giảm 6,2% so với cùng kỳ), 08 đoàn đông người, nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, tư pháp, chế độ,... Toàn tỉnh nhận 1.905 lượt đơn, có 1.480 đơn đủ điều kiện xử lý. Thanh tra tỉnh tiếp nhận 29 đơn, có 12 đơn đủ điều kiện xử lý. Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết 2/2 vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Đức AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: