Pháp luật

Nâng cao chất lượng cán bộ tòa án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ Sáu, 14/07/2017

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng… là những giải pháp được Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp tỉnh thực hiện đồng bộ, nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ TAND tỉnh trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Ảnh Khánh Linh

Một trong những giải pháp được TAND tỉnh ưu tiên triển khai đó là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ. Thời gian qua, đơn vị đã làm tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, đảm bảo công bằng, khách quan, dân chủ, đúng quy trình, phát huy được sở trường, thế mạnh của từng cán bộ. 6 tháng đầu năm 2017, TAND tỉnh đã đề nghị và được Chủ tịch nước ra quyết định bổ nhiệm 6 Thẩm phán trung cấp, 4 Thẩm phán sơ cấp và bổ nhiệm lại 3 Thẩm phán trung cấp cho TAND tỉnh. Chánh án TAND tối cao đã ra quyết định bổ nhiệm mới 1 Chánh án TAND cấp huyện và bổ nhiệm lại 1 Phó Chánh án TAND tỉnh. Chánh án TAND tỉnh đã bổ nhiệm 9 đồng chí giữ vụ Chánh văn phòng TAND cấp huyện.

Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; điều động, tuyển dụng, biệt phái được TAND tỉnh quan tâm thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2017, TAND tỉnh đã cử 26 cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ xét xử cho đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký TAND hai cấp; điều động 15 lượt cán bộ, công chức; biệt phái 3 đồng chí và tuyển dụng mới 5 cán bộ, công chức vào công tác tại TAND hai cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Cuộc vận động cán bộ, công chức ngành Tòa án “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp”. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ làm tốt công tác cán bộ, chất lượng các hoạt động thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ việc của TAND tỉnh ngày càng nâng cao và đảm bảo thời gian theo quy định. 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù số lượng các vụ, việc TAND tỉnh phải thụ lý, giải quyết tăng gần 500 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tỷ lệ giải quyết các vụ, việc thuộc thẩm quyền đã đạt trên 70%, số vụ việc còn lại hầu hết là mới thụ lý hoặc trong thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật. Quá trình xét xử đã tập trung đẩy mạnh hoạt động tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa được đổi mới trên tinh thần khách quan, công bằng, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của họ. Chất lượng xét xử, giải quyết các vụ việc tiếp tục được đảm bảo, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, TAND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh; tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân hai cấp, nhất là tập huấn về các bộ luật mới được sửa đổi, bổ sung và các văn bản thi hành; thắt chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của cán bộ, công chức, qua đó nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ việc đảm bảo công lý, quyền con người và quyền công dân.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: