Pháp luật

Gần 500 người được trợ giúp pháp lý

Thứ Sáu, 14/07/2017

6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) đã thực hiện gần 225 cuộc trợ giúp pháp lý miễn phí cho 287 đối tượng, trong đó có 62 người nghèo; 87 người có công với cách mạng; còn lại là trẻ em, người già không nơi nương tựa, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số… Ngoài ra, trung tâm phối hợp với phòng tư pháp các huyện và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 28 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động, thu hút hơn 1.000 người tham dự; trong đó có hơn 200 người được trợ giúp pháp lý.

6 tháng cuối năm 2017, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ trợ giúp viên pháp lý; rà soát đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các địa phương, các doanh nghiệp nhằm nâng cao, đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, hướng tới đối tượng là những người nghèo, người có công với cách mạng.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: