Pháp luật

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm

Thứ Năm, 13/07/2017

6 tháng đầu năm 217, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép giữa tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao tinh thần chủ động tấn công tội phạm và ý thức cảnh giác của người dân.

Thực hiện Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, giai đoạn 2016- 2020, các lực lượng ở cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 12.817 cuộc họp dân, tổ liên gia tự quản, tuyên truyền 9.155 lượt trên hệ thống loa truyền thanh, kẻ vẽ 299 panô, áp phích, băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền giáo dục pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm để nhân dân biết, chủ động phòng ngừa. Tổ chức 2 hội nghị tập huấn chuyên sâu các luật văn bản quy phạm pháp luật cho lực lượng Công an, 31 hội nghị, 122 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 86.297 lượt người dân tham gia. Cấp phát 1.500 tờ rơi, tờ gấp; 28 đĩa CD; 910 tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Tổ chức 911 cuộc tuyên truyền lưu động pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ. Phối hợp các cơ quan truyền thông đăng tải 431 tin, bài, phóng sự về an ninh, trật tự trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng và phát sóng 18 chuyên mục “An ninh Vĩnh Phúc”. Lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 100% can, phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh và người mới đưa vào tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm thực hiện nhằm phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ từ nông thôn, đến thành thị, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Toàn tỉnh hiện có 170 mô hình tự quản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy. Chỉ đạo sơ kết 56 mô hình, tổ chức ra mắt mô hình Liên kết phường- trường đảm bảo an ninh, trật tự giữa phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) với Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật tỉnh. Một số mô hình có hiệu quả như: Mô hình “Toàn dân tham gia xóa tệ nạn ma túy” ở Phường Hội Hợp, Vĩnh Yên; “Tự quản về ANTT và không có ma túy” ở xã Vân Hội (Tam Dương; “Bình yên văn hóa, phòng, chống tội phạm” tại xã Việt Xuân (Vĩnh Tường); “Dòng họ Đỗ Đình tự quản về an ninh trật tự và không có ma túy” ở xã Tân Phong (Bình Xuyên)… Duy trì hoạt động 35 Cụm liên kết về an ninh, trật tự vùng giáp ranh. Lực lượng Công an đã cử cán bộ dự họp tại 1.448 Tổ liên gia tự quản; hướng dẫn hoạt động 14 Ban bảo vệ dân phố; 249 tổ, đội bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, 1.282 mô hình Tổ liên gia tự quản tiêu biểu.

Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 về phối hợp hành động phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của thanh, thiếu niên, phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ 2 lực lượng trong công tác phòng, chống ma tuý tại các địa bàn cơ sở. Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác tiếp tục thực hiện Nghị định 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác bảo vệ rừng....

Đức AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: