Pháp luật

Bình Xuyên: Giải quyết gần 65% đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 13/07/2017

6 tháng đầu năm 2017, các cấp, ngành chức năng của huyện Bình Xuyên đã tiếp gần 540 lượt công dân, trong đó có 9 đoàn đông người, tăng 134 lượt so với cùng kỳ năm 2016; tiếp nhận 171 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, trong đó, có 114 đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện, xã giải quyết; nội dung chủ yếu về các lĩnh vực: Quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài chính, giáo dục, tôn giáo... Đến nay, huyện đã giải quyết xong 73/114 đơn, đạt gần 65%, 41 đơn đang xem xét, giải quyết.

Trong 6 tháng cuối năm, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, huyện Bình Xuyên chỉ đạo các cấp, ngành chức năng tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp công dân; thường xuyên đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết các vụ, việc khiếu nại đông người, phức tạp, không để phát sinh điểm nóng, hạn chế khiếu nại vượt cấp; phấn đấu giải quyết dứt điểm trên 80% đơn thư của công dân.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: