Pháp luật

VKSND hai cấp thụ lý hơn 904 tin báo, tố giác về tội phạm

Thứ Ba, 27/06/2017

Tháng đầu năm 2017, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã kiểm sát thụ lý 904 tin báo, tố giác về tội phạm, trong đó có 798 tin mới, tăng 66 tin (9%) so với cùng kỳ năm 2016. Đã giải quyết 703 tin bao gồm: Khởi tố 461 tin, không khởi tố 242 tin, đang giải quyết 194 tin. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 10 lượt đối với cơ quan điều tra 2 cấp trong tỉnh. Qua công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Viện Kiểm sát nhân dân phát hiện một số tồn tại, vi phạm của cơ quan điều tra như: Chậm giải quyết, thụ lý tin báo; tiến hành khám nghiệm hiện trường không thông báo với Viện kiểm sát; tin báo hết hạn nhưng không ra quyết định giải quyết tin báo, không ra quyết định phân công điều tra viên giải quyết tin báo; tin báo chuyển cơ quan giải quyết không đúng thẩm quyền… Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã ban hành 6 bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan điều tra cấp huyện khắc phục vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm.

Kim HiềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: