Pháp luật

Nâng cao vai trò người đứng đầu trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở Yên Lạc

Thứ Ba, 13/06/2017

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lạc luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Tổ tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo xã Tề Lỗ họp bàn phương án giải quyết dứt điểm đơn thư KNTC ngay tại cơ sở. Ảnh Dương Hà

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Một trong những giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giảm khiếu nại, khiếu kiện ở Yên Lạc là phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đồng thời nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho các thành viên trong cấp ủy theo dõi, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị, địa phương mình. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chuẩn để xét thi đua, đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các thành viên trong BCĐ giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng năm. Bởi vậy, đơn thư khiếu nại, tố cáo ở Yên Lạc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, giảm đáng kể đơn thư vượt cấp. Từ năm 2016 đến nay, Thanh tra huyện đã tiến hành gần 20 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu chính quyền các xã, thị trấn phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong công tác tiếp công dân, Ban Tiếp công dân của huyện thường xuyên được kiện toàn; xây dựng nội quy, quy chế hoạt động; phân công cán bộ trực, tiếp nhận đơn thư, kiến nghị phản ánh của người dân vào tất cả các ngày trong tuần. Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào các ngày mùng 10, 20 hàng tháng. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, BCĐ Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện họp, bàn bạc phương án, phân công cụ thể cho cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước đây, xã Tề Lỗ (Yên Lạc) là địa phương thường xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài. Trước tình hình đó, xã đã thành lập Tổ tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gồm 14 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã được phân công phụ trách các chi bộ; chi bộ nào có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thì có trách nhiệm xác minh, tổ chức hòa giải. Đối với những vụ, việc có tính chất phức tạp, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, hoặc chuyển cấp có thẩm quyền cao hơn, không để tồn đọng, kéo dài. Nhờ vậy, 2 năm gần đây, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở xã Tề Lỗ đã có nhiều chuyển biến tích cực, không còn tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người vượt cấp; đơn thư khiếu nại, khiếu kiện giảm đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2017, bộ phận tiếp dân của xã đã tiếp 16 lượt công dân kiến nghị những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai; tiếp nhận và giải quyết 4/5 đơn thư, chủ yếu là đơn kiến nghị, đạt 80%. Tổ chức 3 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân; góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân; giải tỏa những thắc mắc của người dân; giúp nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Không riêng xã Tề Lỗ, nhờ biết phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Yên Lạc đã có sự chuyển biến tích cực. Trong 2 năm gần đây, toàn huyện không có khiếu nại, tố cáo vượt cấp đông người, không có vụ việc phức tạp, kéo dài; trong số đơn thụ lý, tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo chiếm số lượng ít; chủ yếu đơn đề nghị. Theo báo cáo của Thanh tra huyện Yên Lạc, trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp 370 lượt công dân, giảm 210 lượt so với cùng kỳ năm 2016; tiếp nhận 104 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị; giảm 25% so với cùng kỳ năm 2016. Điều đáng nói là trong 40 đơn thư cấp huyện có 36 đơn đề nghị, 3 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo chủ yếu về các lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách... Trong số 64 đơn cấp xã có 59 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, chiếm 98%, còn lại là đơn khiếu nại, tố cáo. Đến nay, đã giải quyết xong 88/128 đơn (kể cả đơn chuyển từ kỳ trước sang), đạt 69%; trong đó cấp huyện giải quyết 9/10 đơn, đạt hơn 90%; cấp xã giải quyết xong 79/118 đơn, đạt hơn 67%.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Yên Lạc vẫn còn một số tồn tại: Việc phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị có nơi có lúc chưa kịp thời; một số nơi người đứng đầu chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết đơn thư còn chậm trễ gây bức xúc trong nhân dân...

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Lạc tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiên quyết xử lý những trường hợp có sai phạm; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: