Pháp luật

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thứ Tư, 07/06/2017

Những năm qua, công tác kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự (THAHS) được Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Bình Xuyên thực hiện đảm bảo cho những người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự không bị oan sai; các chế độ, quyền lợi được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND huyện Bình Xuyên thường xuyên phối hợp với Công an huyện nâng cao hiệu quả kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS. Ảnh Toàn Nguyễn

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS, Viện KSND huyện Bình Xuyên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ huyện kiểm tra đột xuất, định kỳ hoạt động của Nhà tạm giữ (Công an huyện Bình Xuyên). Kịp thời nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật và ban hành kiến nghị đối với Nhà tạm giữ và cơ quan THAHS khắc phục vi phạm và được đơn vị liên quan chấp hành nghiêm chỉnh. Đồng thời, Viện tạo mọi điều kiện để cán bộ, kiểm sát viên học hỏi nâng cao trình độ, chuyên môn, nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam; các quy trình về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và THAHS. Do vậy, công tác kiểm sát việc bắt giữ, tạm giam và THAHS của Viện KSND huyện đảm bảo đúng quy định pháp luật. Công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam được nâng lên; chế độ quản lý, giám sát, giáo dục được thực hiện tốt; chế độ ăn ở, sinh hoạt và các quyền lợi hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam được đảm bảo...

Đồng chí Hoàng Tuấn Ninh, Viện Trưởng VKSND huyện Bình Xuyên cho biết: 6 tháng đầu năm 2017, Viện KSND huyện Bình Xuyên tiến hành kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam hàng ngày 166 lần, kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ quý I/2017; ban hành quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp quý II/2017, trong đó mời Ban Pháp chế HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện cùng tham gia. Qua công tác kiểm sát thường kỳ tại Nhà tạm giữ, Viện KSND huyện phát hiện vi phạm trong công tác phân loại, bố trí giam giữ. Viện KSND huyện đã ban hành 2 kiến nghị, yêu cầu Nhà tạm giữ chấn chỉnh, khắc phục vi phạm. Các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam đều đảm bảo có căn cứ, không có trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá hạn, hoặc bắt tạm giữ, tạm giam sau đó phải xử lý hành chính. Chế độ tạm giữ, tạm giam được đảm bảo, đúng quy định pháp luật. Viện KSND huyện theo dõi chặt chẽ quyết định THAHS của Chánh án TAND huyện, đảm bảo các bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, triệt để; thường xuyên chủ động phối hợp với với Công an huyện và TAND huyện thực hiện Nghị quyết liên ngành của Viện KSND tỉnh - Công an tỉnh - TAND tỉnh, không để trường hợp nào tại ngoại có điều kiện mà chưa chấp hành án. Viện kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ do Công an huyện chuyển giao về UBND cấp xã, thị trấn và việc cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo và cải tạo không giam giữ cho các bị án; tiến hành kiểm sát trực tiếp 13/13 xã, thị trấn trong công tác quản lý, giáo dục người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ, người chấp hành án phạt quản chế; phối hợp với Ban pháp chế HĐND, Ủy ban MTTQ huyện kiểm sát trực tiếp 3/13 xã, thị trấn. Qua đó, Viện kịp thời phát hiện một số tồn tại, vi phạm về thực hiện thủ tục quản lý, giáo dục người chấp hành án treo ở địa phương và ban hành 13 kết luận trong đó có 3 kết luận có nội dung kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Để nâng cao công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS, thời gian tới, Viện KSND huyện tập trung thực hiện các giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về nghiệp vụ nhằm nắm bắt, xử lý kịp thời, chính xác, đúng pháp luật các vụ việc phát sinh trong quá trình kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS; thường xuyên mở các hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm sát viên có điều kiện nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật, tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, từ đó bổ sung, hoàn thiện những kỹ năng cần thiết. Chú trọng, tăng cường kiểm sát định kỳ và đột xuất, áp dụng đầy đủ các biện pháp theo luật định để loại trừ vi phạm. Duy trì có nền nếp mối quan hệ giữa kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS với các khâu công tác kiểm sát nghiệp vụ khác, với cơ quan chức năng trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: