Pháp luật

Kiến nghị Nhà nước thu hồi hơn 280 triệu đồng tiền thuế GTGT

Thứ Hai, 17/04/2017

Trong quý I năm 2017, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Lập Thạch đã tiếp 81 lượt công dân đến làm việc, giảm 136 lượt so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: Cấp huyện tiếp 39 lượt công dân, cấp xã tiếp 42 lượt công dân. Các cấp, ngành chức năng của huyện đã tiếp nhận và giải quyết xong 31/36 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạt trên 86%. Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành 3 cuộc thanh tra, trong đó: 1 cuộc thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; 1 cuộc thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 2 công trình do UBND xã Quang Sơn làm chủ đầu tư; 1 cuộc thanh tra về cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ dân xã Đồng Ích.

Qua các cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra của huyện kiến nghị giảm trừ hơn 256 triệu đồng và thu hồi hơn 288 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND xã Quang Sơn; ra quyết định thu hồi, hủy giấy chứng nhận QSDĐ đối với 1 hộ dân xã Đồng Ích đã được cấp. Hiện nay, huyện đang tiếp tục thanh tra 2 cuộc về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 3 hộ dân ở xã Tử Du và xã Tiên Lữ.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: