Pháp luật

Tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, GPMB tại xã Phú Đa

Thứ Sáu, 14/04/2017

"Không né tránh, khách quan, công tâm, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và quyết tâm giải quyết dứt điểm sự việc", đó là quan điểm chỉ đạo của đồng chí Trần Việt Cường, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đối với các ngành chức năng của huyện và xã Phú Đa liên quan đến một số vướng mắc của 13 hộ dân trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình: Thu hồi và giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã từ năm 2005.

Trước những kiến nghị bức xúc kéo dài của người dân xã Phú Đa, sáng 11/4/2017, đồng chí Trần Việt Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã chủ trì họp cùng các cơ quan chức năng của huyện đối thoại với 13 hộ dân xã Phú Đa để xem xét một cách toàn diện, giải quyết những thắc mắc liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường GPMB công trình: Thu hồi và giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phú Đa. Tuy đại diện 13 hộ dân xã Phú Đa không có mặt, nhưng với tinh thần không né tránh, khách quan, công tâm, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và quyết tâm giải quyết dứt điểm sự việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Bất kể thời điểm nào, khi người dân có nhu cầu gặp để đối thoại, chính quyền và các ngành chức năng của huyện sẵn sàng tiếp, lắng nghe, trao đổi và bàn cách giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, đồng chí Văn Đăng Hà, Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Tường cho biết: Năm 2005, thực hiện Quyết định 1637/QĐ-UBND ngày 11/10/2005 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc thu hồi đất và giao đất cho nhân dân làm nhà tại xã Phú Đa, UBND xã Phú Đa đã tiến hành thu hồi đất nông nghiệp tại khu vực Ao Sen, Cửa Ngòi Gốc Gạo, Đồng Roi để giao đất cho nhân dân làm nhà ở. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND xã Phú Đa đã có văn bản trích biên bản các cuộc họp với nhân dân có nội dung: Đến năm 2013, nếu không có chủ trương rũ rối đất chia lại, UBND xã có trách nhiệm cắm trả đất cho các hộ dân. Tuy nhiên, đến năm 2013, UBND xã Phú Đa không thực hiện được việc cắm trả đất nông nghiệp cho 26 hộ dân, nên các hộ dân đã có ý kiến đề nghị UBND xã Phú Đa thực hiện việc cắm trả đất canh tác như nội dung văn bản đã gửi cho hộ dân năm 2006. Nội dung đề nghị của 26 hộ dân đã được UBND xã Phú Đa xem xét, giải quyết trả lời bằng văn bản. Căn cứ điều 37 Luật Đất đai năm 2003 nên UBND xã không thực hiện việc cắm trả đất canh tác cho các hộ dân có đất bị thu hồi khu vực Ao Sen, Cửa Ngòi Gốc Gạo như nội dung UBND xã đã gửi cho hộ dân năm 2006, do vậy, các hộ dân không nhất trí và tiếp tục có đơn khiếu kiện lên cấp trên đề nghị được xem xét, giải quyết.

Ngay sau khi nhận được đơn kiến nghị của ông Trần Doãn Bộ và 25 hộ dân xã Phú Đa, UBND huyện Vĩnh Tường ban hành Quyết định số 1739 ngày 19/5/2016 thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra các nội dung liên quan đến đơn của ông Bộ và các hộ dân. Đoàn thanh tra làm việc với UBND xã Phú Đa, các tập thể, cá nhân và tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp các nội dung đề nghị của công dân. Ngày 10/8/2016, UBND huyện Vĩnh Tường ban hành văn bản số 1335 kết luận về việc thanh tra các nội dung liên quan đến đơn của ông Trần Doãn Bộ và 25 hộ dân xã Phú Đa; ngày 12/9/2016, UBND huyện Vĩnh Tường ban hành văn bản số 1597 về việc trả lời kiến nghị của công dân đối với từng nội dung kiến nghị của các hộ dân. Đại diện lãnh đạo UBND huyện và ngành chức năng của huyện trực tiếp đối thoại với các hộ dân liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Thu hồi và giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã.

Về nội dung các hộ dân đề nghị UBND xã Phú Đa cắm trả đất canh tác cho 26 hộ dân bị thu hồi đất khu vực Ao Sen, Cửa Ngòi Gốc Gạo năm 2005, UBND xã Phú Đa đã ban hành các văn bản trả lời đơn của ông Trần Doãn Bộ và các hộ dân, đồng thời, các ngành chức năng của huyện tích cực vào cuộc thanh tra, kiểm tra; Kết luận số 1335 của UBND huyện Vĩnh Tường nêu rõ: Việc ông Trần Doãn Bộ và 25 hộ dân xã Phú Đa đề nghị cắm trả đất canh tác như văn bản UBND xã Phú Đa đã gửi cho hộ dân năm 2006 là không có căn cứ pháp lý, vì: UBND cấp huyện mới có thẩm quyền giao đất, thu hồi đất nông nghiệp, được quy định tại khoản 2, điều 37, Luật Đất đai 2003: “Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư”; đối với UBND cấp xã chỉ được cho thuê đất nông nghiệp, được quy định tại khoản 3, điều 37 của Luật Đất đai năm 2003: “Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn”.

Như vậy, việc UBND xã Phú Đa có văn bản trích nội dung các hội nghị họp dân đã gửi 26 hộ dân năm 2006 là: Đến năm 2013, nếu không có chủ trương rũ rối đất chia lại UBND xã có trách nhiệm cắm trả đất cho các hộ là vượt quá thẩm quyền, không đúng với quy định, vi phạm khoản 2, điều 37, Luật Đất đai năm 2003. UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Phú Đa ban hành văn bản hủy bỏ văn bản trích biên bản hội nghị họp (các ngày 16/3, 21/3, 26/12/2005) với các hộ xã viên có đất bị thu hồi khu vực Cửa Ngòi Gốc Gạo, Ao Sen, Gò Soi.

Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB khu vực Ao Sen, Cửa Ngòi Gốc Gạo và Đồng Roi, năm 2006, UBND xã Phú Đa mới thực hiện chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi 3 khoản, gồm: Bồi thường đất, hỗ trợ ổn định đời sống, thưởng GPMB; chưa chi trả 2 khoản, gồm: Bồi thường hoa màu; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm. Việc chưa chi trả 2 khoản (bồi thường hoa màu; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm) là chưa đúng theo Quyết định số 302/2005/QĐ-UB ngày 27/1/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Về nội dung này, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Tường, UBND xã Phú Đa chủ động kiểm tra và tính toán lập bổ sung phương án bồi thường GPMB 2 khoản còn thiếu theo đơn giá hiện hành; trên cơ sở đó, UBND huyện ban hành Quyết định số 85 về việc công nhận và phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của công trình: Thu hồi và giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phú Đa (bồi thường hoa màu và hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng). Sau khi ban hành Quyết định số 85, UBND huyện đã và đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể của huyện tập trung tuyên truyền, giải thích, vận động 26 hộ dân đến nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt. Tính đến ngày 28/2/2017, đã có 13 hộ nhận tiền và không có ý kiến gì thêm, còn 13 hộ chưa nhận tiền (một số hộ cố tình không đồng ý, có biểu hiện chống đối, kiên quyết đòi UBND xã cắm trả đất).

Trong quá trình chi trả tiền giải phóng mặt bằng, các hộ dân phản ánh hộ ông Nguyễn Duy Nhận chưa được nhận bất cứ khoản tiền bồi thường GPMB nào, các chữ ký trên danh sách chi trả tiền bồi thường GPMB không phải của gia đình ông. Theo đại diện xã, danh sách người nhận ký là chồng (ông Nguyễn Duy Nhận) nhưng vợ (là bà Tý) ký nhận thay, ông Nhận có ý kiến chưa nhận tiền và cho rằng, chữ ký tại danh sách chi trả bồi thường đất không phải chữ ký của hộ gia đình ông (nội dung này công dân tố cáo và đề nghị Công an huyện xem xét, giải quyết).

Liên quan tới dự án thu hồi đất nông nghiệp và giao đất làm nhà ở năm 2005, từ những ý kiến phản ánh của người dân, căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra, UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu xã Phú Đa thực hiện việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại nêu trên (theo hướng dẫn và chỉ đạo của phòng Nội vụ huyện). Ngày 17/1/2017, cấp có thẩm quyền đã tiến hành xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Trần Doãn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Đa (nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Đa năm 2005) bằng hình thức cảnh cáo; ông Mai Văn Biên, Thường trực Đảng ủy xã Phú Đa (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đa năm 2005) bằng hình thức khiển trách; ông Trần Doãn Công, kế toán ngân sách xã Phú Đa bằng hình thức cảnh cáo.

Đồng chí Trần Việt Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: Để giải quyết dứt điểm sự việc trên, UBND huyện đã và đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền vận động, giải thích để 13 hộ dân xã Phú Đa nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB theo phương án đã duyệt. Với quan điểm rõ ràng, minh bạch, không bao che vi phạm, UBND huyện tiếp tục có văn bản số 163 đề nghị Huyện ủy Vĩnh Tường xem xét, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Hoàng Mạnh Hồi, Chủ tịch UBND xã Phú Đa (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phú Đa, nhiệm kỳ 2005 - 2010) và các cán bộ là đảng viên có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác thu hồi đất và bồi thường GPMB tại khu vực Ao Sen, Cửa Ngòi Gốc Gạo, Đồng Roi xã Phú Đa.

Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: