Pháp luật

Thành phố Vĩnh Yên: Tỷ lệ đơn thư, khiếu nại giảm 62,5% so với cùng kỳ

Thứ Tư, 12/04/2017

Trong quý I/2017, các cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã tiếp và trả lời 21 lượt công dân đến phản ánh với 17 ý kiến, giảm 12 ý kiến so với cùng kỳ; tiếp nhận 18 đơn thư, trong đó: 2 đơn thư tố cáo, 16 đơn đề nghị, 1 đơn khiếu nại (giảm 62,5% số đơn so với cùng kỳ). Nội dung các ý kiến, đơn thư, đề nghị tập trung chủ yếu vào giải quyết các vấn đề như: Công tác đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, các chế độ chính sách đối với người có công...

Việc tiếp công dân và giải quyết các đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của công dân được các cấp có thẩm quyền trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên quan tâm chỉ đạo, xem xét xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật của Nhà nước; đến nay, 100% các ý kiến, đơn thư, đề nghị đã được xem xét, giải quyết đúng thời hạn; góp phần giảm tỷ lệ đơn thư, khiếu nại vượt cấp.

Gia MinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: