Pháp luật

Tạo sự đồng thuận, đảm bảo tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích giữa các bên

Thứ Tư, 12/04/2017

Sau 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, chất lượng hòa giải được nâng lên, tỷ lệ các vụ hoà giải thành ngày càng tăng, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương quản lý Nhà nước, xã hội bằng pháp luật, hạn chế tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, hạn chế đơn thư, khiếu nại chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, tiết kiệm thời gian và kinh phí của cơ quan Nhà nước và công dân.

3 năm qua, trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 6.400 vụ việc, trong đó hòa giải thành 5098 vụ, tỷ lệ trung bình đạt trên 80%, số vụ hòa giải không thành 1.189 vụ. Một số địa phương có tỷ lệ vụ việc hòa giải thành cao như: Vĩnh Yên (91%), Bình Xuyên (89%), Yên Lạc (81%).

Có được kết quả đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai thường xuyên, bám sát cơ sở nhằm tạo thuận lợi, khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức hòa giải ở cơ sở. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện bằng nhiều hình thức: cấp phát tài liệu cho cộng đồng dân cư; giới thiệu văn bản, đưa các tin, bài, phóng sự phản ánh tình hình hoạt động hòa giải ở các địa phương trên phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã... góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở và khuyến khích tổ chức, gia đình và cá nhân giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp thông qua hòa giải ở cơ sở, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư. Sở Tư pháp và UBND cấp huyện tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng hòa giải để nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên. Sở Tư pháp phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức 411 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật với trên 60.000 người tham gia, trong đó có các đối tượng là hòa giải viên; biên soạn 120. 000 tài liệu phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; cấp phát sách “Sổ tay hỏi đáp pháp luật về hòa giải ở cơ sở” cho 137 xã, phường, thị trấn. UBND cấp huyện, cấp xã mở 623 lớp tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến, kiến thức pháp luật với gần 90.000 lượt người tham gia, trong đó có các đối tượng là hòa giải viên; cấp phát trên 150.000 tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải và pháp luật liên quan đến các lĩnh vực như: hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự, bộ luật Hình sự, đất đai, xây dựng, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xử lý vi phạm hành chính, an toàn thực phẩm, Luật Hòa giải ở cơ sở… Bên cạnh đó, MTTQ các cấp chỉ đạo lồng ghép hoạt động hòa giải trong các phong trào, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nhằm gắn công tác hòa giải ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội của địa phương, đưa kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thành một tiêu chí trong đánh giá thực hiện cuộc vận động, góp phần động viên, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình về hòa giải ở cơ sở. Các đoàn thể tích cực phối hợp với chính quyền vận động nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hòa giải, khuyến khích những thành viên của gia đình mình và những cá nhân có uy tín, có chuyên môn và kinh nghiệm hòa giải tham gia tổ hòa giải. Thông qua hoạt động hòa giải, các bên tự thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư giúp cho các vụ việc phải chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giảm đi, góp phần đảm bảo quyền làm chủ của người dân ở cơ sở, giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, tỉnh tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi lần thứ III năm 2016 thu hút sự tham gia của nhiều hòa giải viên xuất sắc, được lựa chọn từ các huyện, thành, thị. Bằng những hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn, các hòa giải viên vận dụng xử lý tình huống, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra phổ biến trong thực tế.

Để đảm bảo hiệu quả quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở được quan tâm. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở tỉnh kiện toàn 1.429 tổ hòa giải với 9.349 hòa giải viên; 100% thôn, tổ dân phố có tổ hòa giải, một số thôn, tổ dân phố có 2 tổ hòa giải. Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải ở cơ sở luôn gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, hàng năm, việc bầu và miễn nhiệm tổ viên, tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

Tuy nhiên, do một số địa phương nhận thức chưa đầy đủ về vai trò quan trọng của công tác hòa giải nên thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí hoạt động hòa giải; một số hoà giải viên hạn chế về nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải... đã ảnh hưởng đến việc giải thích, vận động và giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, chưa tạo sự đồng thuận giữa các bên tranh chấp hoặc việc hòa giải chưa kịp thời.

Đức AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: