Pháp luật

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư

Thứ Tư, 05/04/2017

Qua 3 năm triển khai thực hiện, Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2014 - 2016” đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật đi vào nền nếp, nhiều mô hình, CLB, nhóm nòng cốt ra đời đã góp phần giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và giảm các hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cấp ủy, chi bộ Tổ dân phố 5, phường Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh. Ảnh Dương Hà

Những năm qua, bám sát vào nội dung của đề án, kế hoạch của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2014 - 2016” của tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan phát động phong trào tuyên truyền và vận động chấp hành pháp luật đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được lồng ghép vào nội dung, chương trình sinh hoạt của thôn, làng, tổ dân phố ở tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, đội thông tin lưu động, CLB pháp luật… Nội dung tuyên truyền là những vấn đề cụ thể, phù hợp với từng khu dân cư, thôn, tổ dân phố, chủ yếu xoay quanh các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Tín ngưỡng tôn giáo… Thông qua hoạt động tuyên truyền đã vận động các hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không vi phạm pháp luật, tích cực nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật gắn với thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư. Xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật tại cộng đồng dân cư nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia tìm hiểu, nắm vững pháp luật. Hàng năm, các khu dân cư tổ chức xét công nhận cộng đồng dân cư chấp hành tốt những quy định của pháp luật gắn với tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó, giúp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Hàng năm, nhân dân đã cung cấp hàng nghìn tin báo có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, xử lý nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. 80% số vụ việc phát sinh mâu thuẫn ở khu dân cư được hòa giải thành.

Để công tác tuyên truyền, vận động, chấp hành pháp luật đạt hiệu quả tốt, công tác xây dựng nhóm nòng cốt được các cấp chính quyền địa phương chú trọng thực hiện. Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với UBND, MTTQ các huyện, thành, thị tổ chức thành lập và hướng dẫn, duy trì hoạt động trên 80 nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật tại các khu dân cư. Trong đó có 40 nhóm tại 20 đơn vị cấp xã chỉ đạo điểm của tỉnh. Ngoài ra, cấp huyện đều lựa chọn, chỉ đạo thành lập điểm và nhân rộng các nhóm nòng cốt ở các xã, phường, thị trấn như: Huyện Vĩnh Tường thành lập được 14 nhóm; huyện Tam Đảo thành lập 104 nhóm; huyện Sông Lô thành lập 34 nhóm… Mỗi nhóm có từ 7 đến 10 thành viên là những người gương mẫu, am hiểu về pháp luật, có uy tín trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng như: trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, phó các tổ chức đoàn thể… Đối với những khu vực tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo thì các nhóm nòng cốt thu hút đội ngũ già làng, người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư tích cực tham gia; qua đó, phát huy được vai trò của những người có uy tín, có trách nhiệm tại cộng đồng dân cư, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Thông qua các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt CLB, nhóm nòng cốt đã thực hiện lồng ghép các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Gia đình không có ma túy và tệ nạn xã hội”, xây dựng nông thôn mới, “Khu phố, làng văn hóa”... Mặt khác, nhóm nòng cốt còn giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng dân cư. Các nhóm nòng cốt tuy chỉ mới thành lập và đi vào hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng đã chứng minh được tính hiệu quả, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, nhiều tệ nạn xã hội giảm đáng kể, nếp sống văn hóa văn minh, trật tự an toàn xã hội ngày càng được giữ vững và phát huy.

Bên cạnh đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật ở một số lĩnh vực như: Đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, tôn giáo, xây dựng nông thôn mới… các mô hình về phổ biến giáo dục pháp luật được các ngành duy trì hoạt động và nhân rộng, cụ thể như: Mô hình “Cổng trường trật tự an toàn giao thông”, “Tuổi trẻ với pháp luật” của BTV Tỉnh Đoàn; “Phụ nữ nông dân với pháp luật”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật” của Hội LHPN tỉnh… Thông qua hoạt động của các địa bàn điểm, mô hình điểm đã giúp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các quy định của địa phương và khu dân cư; góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: