Pháp luật

Công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ Tư, 15/03/2017

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có định hướng nội dung trọng tâm, góp phần tích cực trong việc thông tin về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, về hình ảnh người cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn ” ...

Để việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và đạt hiệu quả, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo lấy kết quả tuyên truyền là một chỉ tiêu thi đua trong kế hoạch công tác. Tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu viết tin, bài tuyên truyền cho các đơn vị và cá nhân, coi đây là một nhiệm vụ công tác; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí viết bài, đưa tin về các hoạt động, về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; phối hợp với một số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với Tòa án hai cấp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động…. Điển hình như Viện kiểm sát huyện Bình Xuyên, đã phối hợp Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh xây dựng một số phóng sự tuyên truyền, trao đổi, phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện, mở rộng được đối tượng tuyên truyền, giúp cho học sinh hiểu được hoạt động của ngành đồng thời nắm được kiến thức về pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm, tội phạm ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nâng cấp Cổng thông tin điện tử VKSND tỉnh; kiện toàn Ban biên tập và Tổ giúp việc; sửa đổi quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử. Kết quả, với sự quan tâm của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, sự tích cực của cán bộ, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016, đã có 11 phóng sự, 320 tin, bài được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương, địa phương. Quý I/2017 có 48 tin, bài đã đăng. Các đơn vị có số lượng tin, bài được sử dụng nhiều là VKSND thành phố Vĩnh Yên, VKSND huyện Lập Thạch, VKSND huyện Bình Xuyên … Không chỉ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử VKSND tỉnh, VKSND hai cấp còn phối hợp với Tòa án hai cấp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, đã tổ chức 218 phiên tòa xét xử lưu động ở các địa bàn dân cư để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân, giúp người dân ngày càng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật hơn. Các phiên tòa thu hút đông đảo nhân dân tham gia nên công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả tích cực.

Đáng chú ý, năm 2016 là năm triển khai thực hiện các đạo luật mới liên quan đến lĩnh vực tư pháp có hiệu lực pháp luật, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hết sức quan tâm, chỉ đạo công tác tuyên truyền. Tổ tuyên truyền tích cực tham mưu, triển khai đến Viện kiểm sát hai cấp tìm hiểu về các đạo luật mới, qua đó nhiều đơn vị, cá nhân tích cực viết tin bài, vượt chỉ tiêu tuyên truyền năm 2016: Viện kiểm sát thành phố Vĩnh Yên (46 tin, bài), Viện kiểm sát huyện Lập Thạch (35 tin, bài), Phòng 10 (26 tin, bài), Văn phòng Tổng hợp (15 tin, bài)... Chất lượng các tin bài được nâng lên, bám sát vào nội dung trọng tâm theo định hướng tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh như: Những quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015; Những quy định mới về đại diện trong Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật hóa "Quyền chuyển đổi giới tính"; Tìm hiểu quy định của Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 về quyền kháng cáo của đương sự; Những quy định mới trong thi hành bản án, quyết định hành chính....

Tuy nhiên, do kỹ năng, nghiệp vụ báo chí, phương tiện tác nghiệp của cán bộ, kiểm sát viên còn hạn chế nên chất lượng tin, bài phần nào chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều tin bài Ban biên tập phải chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin.

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát tập trung vào việc tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về các nhiệm vụ cải cách tư pháp; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đẩy nhanh tiến độ duyệt, biên tập các tin bài...

Bạch DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: