Pháp luật

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo thiết thực, trọng tâm, trọng điểm

Thứ Ba, 07/03/2017

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016- 2020, các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã triển khai mạnh mẽ công tác PBGDPL đến công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền đến nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật được lựa chọn, đảm bảo thiết thực, trọng tâm, trọng điểm bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các vấn đề “nóng” mà dư luận quan tâm và các chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai mạnh mẽ công tác PBGDPL đến cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức phong phú. Cụ thể, năm 2016, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 25 buổi phổ biến pháp luật cho 1.820 lượt cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, tập trung chủ yếu vào các văn bản pháp luật mới được ban hành và văn bản pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tổ chức 26 buổi tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Giao thông đường bộ… cho 1.250 lượt cán bộ, chiến sỹ. Công an tỉnh tổ chức 40 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 5.856 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng công an xã về các văn bản pháp luật, nghiệp vụ liên quan hoạt động của ngành Công an, in sao và cấp phát cho các đơn vị 52 cuốn tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Với việc triển khai tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân không ngừng được nâng lên; tăng cường nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, rèn luyện kỷ luật và không xảy ra tình hình khiếu nại, tố cáo của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần đảm bảo chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nề nếp chính quy, cải thiện đời sống văn hoá tinh thần, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.

Các sở, ban, ngành của tỉnh phổ biến, giáo dục pháp luật đến 15.000 người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh. Trong đó, Sở Tư pháp phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Liên đoàn Lao động tỉnh mở 6 lớp bồi dưỡng, tập huấn pháp luật cho trên 1500 người lao động về pháp luật phòng cháy và cháy, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; Sở Lao động, Thương binh và xã hội mở 7 lớp tập huấn cho 1672 lượt người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp về các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hợp đồng lao động và một số quy định của Luật Công đoàn; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, tư vấn và giải đáp pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho gần 500 người lao động tại các doanh nghiệp và duy trì nhóm nòng cốt công nhân tại khu nhà trọ qua đó phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật với sự tham gia của 400 lượt người lao động tại các khu nhà trọ...

Đặc biệt, Sở Tư pháp -cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL đã giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh; tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, địa phương quản lý triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực thông qua các buổi họp giao ban, sinh hoạt Chi bộ, mở hội nghị, toạ đàm, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật thông qua phương tiện truyền thông; treo pa nô, áp phích, băng rôn trên các trục đường trung tâm các huyện, thành, thị, cổng cơ quan, trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, trường học với các khẩu hiểu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”. Tổ chức lồng ghép nội dung tìm hiểu Ngày pháp luật trong sinh hoạt chi bộ, các buổi họp dân… Việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh đã được các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, từ đó chấp hành thực hiện góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội phục vụ tích cực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Để khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác PBGDPL theo Luật PBGDPL, Hội đồng PBGDPL đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động xã hội hoá công tác PBGDPL, bước đầu đã thu hút được sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp. Năm 2016, hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến, thu hút một số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Có thể nói, hiệu quả của việc triển khai Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh tác động xã hội to lớn, góp phần làm giảm các vụ việc vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường đang gây bức xúc trong nhân dân... Tuy nhiên kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh chưa tạo bước đột phá mạnh mẽ để làm chuyển biến rõ rệt nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; một số nội dung triển khai còn hình thức. Một số nội dung, hình thức PBGDPL chưa đổi mới, chưa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL.

Nhằm khắc phục hạn chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới gắn với yêu cầu thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và tập quán của địa phương. Nội dung tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các địa bàn trọng điểm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; ở các địa phương có khiếu nại, tố cáo nhiều nhằm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tích cực tham gia công tác phổ biến giáo, dục pháp luật. Thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội phục vụ tích cực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đức AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: