Pháp luật

Xây dựng hình ảnh người cán bộ tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”

Thứ Ba, 07/03/2017

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, Chi bộ Tòa án nhân dân (TAND) huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung của chỉ thị, xây dựng hình ảnh người cán bộ tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, trong quá trình triển khai thực hiện, lãnh đạo đơn vị luôn đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện các chuẩn mực đạo đức lối sống của người cán bộ tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” gắn với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân”, cofi đây là căn cứ để đánh giá, kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể chi bộ và mỗi cá nhân, là tiêu chí để xếp loại thi đua, khen thưởng hàng năm và mục tiêu xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong các buổi họp cơ quan và sinh hoạt chi bộ hàng tháng, lãnh đạo chi bộ đều đánh giá những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên, trong đó cán bộ, đảng viên phải nêu rõ những việc đã làm được và những mặt còn hạn chế, thiếu sót; đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục...

Chi bộ TAND huyện Lập Thạch phát động phong trào thi đua gắn với khẩu hiệu hành động: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ thẩm phán, cán bộ công chức; không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức tòa án có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh”. Hiệu quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Chi bộ TAND huyện Lập Thạch thời gian qua đó chính là việc nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị thấm nhuần và thể hiện qua việc làm cụ thể như thái độ gần dân, lắng nghe dân và giúp dân. Minh chứng cho điều đó là trong suốt thời gian qua, không có bất cứ trường hợp cán bộ, đảng viên nào trong đơn vị bị khiếu nại, tố cáo về thái độ làm việc cũng như phong cách phục vụ nhân dân. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức lối sống...

5 năm qua, TAND huyện Lập Thạch đã thụ lý và giải quyết đạt trên 98% các loại án, chất lượng các bản án do Tòa án tuyên đều áp dụng đúng các quy định của pháp luật. Tất cả các bản án hình sự đều được xét xử đúng người, đúng tội không làm oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm; các loại án khác như dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, hành chính... đều được TAND huyện xác định đúng quan hệ tranh chấp đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được nâng lên rõ rệt, không có án bị hủy hoặc sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; tỷ lệ hòa giải thành trong án dân sự đạt tỷ lệ từ 55-60%. Đặc biệt, thông qua công tác xét xử lưu động áp dụng với trên 40% số vụ án hình sự, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm trong cộng đồng dân cư, được dư luận quan tâm và đồng tình ủng hộ... Nhờ quá trình nỗ lực phấn đấu học tập theo gương Bác Hồ, những năm qua, tập thể TAND huyện Lập Thạch đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được nhận Cờ thi đua của ngành Tòa án, Bằng khen của Chánh án TAND Tối cao, Bằng khen của TAND tỉnh; nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và chiến sỹ thi đua ngành TAND tỉnh. Chi bộ liên tục nhiều năm liền được Huyện ủy Lập Thạch công nhận là chi bộ TSVM.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện Lập Thạch cho biết: Phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng thời để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, Chi bộ TAND huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện theo cách sống và làm việc của Bác. Các hoạt động chuyên môn của đơn vị tiếp tục được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức ngành Tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; “Gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân” đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: