Pháp luật

Hòa giải thành 87% số vụ, việc

Thứ Ba, 07/03/2017

Xác định công tác hòa giải có vai trò quan trọng giải quyết kịp thời những vụ, việc phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, trong những năm qua, Phòng Tư pháp huyện Sông Lô đã tham mưu với UBND huyện thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải. Hiện, toàn huyện có trên 1.740 báo cáo viên, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật. 100% cán bộ hòa giải thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nhờ vậy, trong những năm gần đây, tỷ lệ số vụ việc được hòa giải thành trên địa bàn huyện mỗi năm đạt gần 87%; góp phần giảm đáng kể đơn thư, khiếu nại, tố cáo, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trong mỗi cuộc hòa giải, những hòa giải viên còn là những tuyên truyền viên tích cực góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật của người dân, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, từ đó giảm đáng kể số vụ, việc vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Kim NgânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: