Pháp luật

Điểm sáng trong công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Thứ Tư, 01/03/2017

Những năm qua, Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Chi nhánh thị xã Phúc Yên luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân đến giao dịch, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai.

Cán bộ VPĐKĐĐ Chi nhánh Phúc Yên hướng dẫn người dân nộp hồ sơ theo đúng quy định

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, VPĐKĐĐ Chi nhánh thị xã Phúc Yên thường xuyên rà soát các văn bản quy định của pháp luật về đất đai, tham mưu kịp thời với cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung và ban hành các TTHC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quán triệt cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC đảm bảo đúng thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, thời gian, thẩm quyền giải quyết. Tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” của VPĐKĐĐ Chi nhánh thị xã Phúc Yên niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, chính xác bộ TTHC theo đúng quy định như: Danh mục TTHC, mức phí, thời gian giải quyết. VPĐKĐĐ Chi nhánh thị xã Phúc Yên còn thiết lập đường dây nóng, hòm phiếu để người dân thông tin, phản ánh trường hợp vi phạm quy định và có hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tập thể, cá nhân đến giao dịch; bố trí cán bộ đúng trình độ chuyên môn, hướng dẫn người dân làm các thủ tục; thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, chi phí cho người dân. Ví dụ như: Thực hiện đăng ký biến động đất đai với đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Theo quy định, thời gian để giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai là 15 ngày, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất là 5 ngày. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người dân đến đăng ký, VPĐKĐĐ Chi nhánh thị xã Phúc Yên giải quyết lồng ghép 2 thủ tục cùng một lúc, thời gian giải quyết hồ sơ và trả kết quả ngay trong ngày làm việc.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai, VPĐKĐĐ Chi nhánh thị xã Phúc Yên đầu tư trang thiết bị, công nghệ thông tin ngày càng hiện đại. Đặc biệt, áp dụng phần mềm Microstation hỗ trợ cho việc chỉnh sửa, vẽ bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất được chính xác; ứng dụng phần mềm Vilis trong việc in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhờ vậy, số lượng tiếp nhận và trả kết quả ngày càng cao. VPĐKĐĐ Chi nhánh thị xã Phúc Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng việc cử cán bộ về xã, phường phát tờ rơi, trực tiếp tham dự các hội nghị để tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm rõ những nội dung thông tin cải cách TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế…

Từ năm 2016 đến nay, VPĐKĐĐ Chi nhánh thị xã Phúc Yên đã tiếp nhận và giải quyết hơn 3.200 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, gần 2.500 hồ sơ về đăng ký giao dịch bảo đảm; 740 hồ sơ đăng ký biến động đất đai do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận; gần 5.200 trường hợp liên quan đến công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

Bà Đỗ Thị Thu Phương, Giám đốc VPĐKĐĐ Chi nhánh thị xã Phúc Yên cho biết: “Trong quá trình thực hiện cải cách TTHC liên quan đến đất đai, VPĐKĐĐ Chi nhánh thị xã Phúc Yên gặp nhiều khó khăn vướng mắc về việc cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu như: Hạn mức đất ở, nghĩa vụ tài chính, mất giấy tờ về quyền sử dụng đất… trong khi đó, các văn bản pháp luật không quy định cụ thể nên quá trình giải quyết TTHC còn chậm do phải xin ý kiến, hướng dẫn thực hiện của các cơ quan chuyên môn cấp trên. Mặt khác, công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn lỏng lẻo; việc giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân, thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền những năm trước diễn ra ở nhiều xã, phường… nên việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân gặp nhiều khó khăn”.

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, VPĐKĐĐ Chi nhánh thị xã Phúc Yên tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có những biểu hiện lợi dụng chức vụ làm trái quy định trong thực thi nhiệm vụ. Thông qua các buổi họp giao ban, cán bộ, công chức trong phòng cùng nhau trao đổi các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu; phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, phường trong công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền với đất, công tác đăng ký biến động đất đai khi Nhà nước thu hồi đất.

Bài, ảnh Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: