Pháp luật

Thụ lý mới gần 600 việc thi hành án dân sự

Thứ Ba, 28/02/2017

Tháng 2/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tích cực, chủ động lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức thi hành án dân sự đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; việc ra quyết định thi hành án đảm bảo đúng thời hạn, nội dung của bản án, quyết định; việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Trong tháng, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã thụ lý mới là 590 việc với số tiền hơn 19 tỷ đồng, đã giải quyết 543 việc với số tiền gần 12 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 10/10 đơn vị tăng án, trong đó có 3 đơn vị tăng án nhiều nhất là: Bình Xuyên 46 việc, Yên Lạc 56 việc, Vĩnh Yên 54 việc.

Số tiền còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 2.321 việc/ 448.252.623.000 đồng, trong đó: số có điều kiện là 1.109 việc / 350.560.830.000 đồng; số chưa có điều kiện là 1.212 việc/ 97.138.713.000 đồng. Trong tháng 02/2017, số việc thu cho tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang thi hành là: 134 việc/340.396.098.000 đồng, trong đó đã kê biên được 89 việc/161.886.194.000 đồng. Những đơn vị số thụ lý án tín dụng ngân hàng lớn là: Yên Lạc 45 việc/ 148,4 tỷ đồng, Vĩnh Yên 25 việc/ 59,4 tỷ đồng, Vĩnh Tường 18 việc / 11,4 tỷ đồng.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: