Pháp luật

Ngành Tư pháp triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thứ Hai, 20/02/2017

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, mỗi cán bộ, đảng viên ngành Tư pháp đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của từng cá nhân, tập thể, tích cực làm tốt công tác chuyên môn, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân… Những kết quả đó là tiền đề để Đảng ủy, cán bộ, đảng viên ngành Tư pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, của Bộ Tư pháp, Đảng ủy Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó chú trọng việc học tập, quán triệt nội dung của nghị quyết đến các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi, Đảng bộ. Đến nay, 100% Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đã hoàn thành việc quán triệt nội dung nghị quyết cho cán bộ, CCVC, NLĐ tại đơn vị mình;, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong giai đoạn hiện nay; giúp cấp ủy nắm rõ về tình hình, nguyên nhân của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp, từ đó có giải pháp khắc phục, ngăn chặn kịp thời. Nếu như trước đây, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI có nơi, có chỗ còn lúng túng, mang tính hình thức bởi một số nội dung kiểm điểm còn chung chung thì Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mỗi cán bộ, đảng viên, tập thể căn cứ vào những biểu hiện cụ thể đó nỗ lực phấn đấu không suy thoái về đạo đức, phẩm chất.

Theo đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp thì để triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII một cách hiệu quả, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của nghị quyết thì điều cốt yếu nhất là mỗi cán bộ, đảng viên cần tự nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình để sớm phát hiện những hạn chế, thiếu sót của bản thân, từ đó có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; coi đây là việc phải làm thường xuyên, liên tục, thậm chí trở thành thói quen trong cuộc sống, công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Để đạt được mục tiêu đó, một trong những giải pháp được ngành Tư pháp chú trọng là gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy đó là thước đo đánh giá thi đua của mỗi cán bộ, đảng viên hàng năm; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, trong đó gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Thông qua việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình của mỗi cá nhân, tập thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những mặt hạn chế, tồn tại của đơn vị cũng như từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong lối sống với đồng nghiệp, bạn bè; từ đó gắn với những biểu hiện của sự “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; qua đó có kế hoạch, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục…

Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân; kiên quyết sàng lọc, thay thế đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, biến chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống, không có tư tưởng phấn đấu, cầu thị, trình độ chuyên môn hạn chế… góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; xứng đáng là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, hiện đại.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: