Pháp luật
Bổ sung quy định mới về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội
Thứ Năm, 30/03/2017   trong mục Pháp luật

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 42/2017/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.


Để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, TAND huyện Yên Lạc chú trọng nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật. 

Đo sự hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước

Các bộ, ngành, địa phương định kỳ hàng năm triển khai đo lường sự hài lòng của người dân để phát hiện kịp thời những tồn tại trong chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, từ đó xác định các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng phục vụ.


Sáng 29/3/2017, tại UBND xã Nghĩa Hưng - huyện Vĩnh Tường, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường tiến hành xét xử lưu động vụ án Mua bán trái phép chất ma túy. 

Ứng phó sự cố: Cứu người trước, cứu tài sản sau

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, ưu tiên hoạt động cứu người trước, cứu tài sản sau và bảo vệ môi trường khi có tình huống xảy ra.

Nhân rộng các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng

Thời gian qua, các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động có hiệu quả; 

Nâng cao chất lượng thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Xác định được vai trò của công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, những năm qua, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của UBND tỉnh về pháp luật luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị làm tốt các khâu trong quá trình xây dựng, ban hành,

Thanh tra bất kể ngày đêm, không báo trước

Khi tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất: Đối với các cuộc thanh tra lao động, đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên có quyền vào cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

Nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xã Duy Phiên (Tam Dương) xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng cán bộ thường xuyên bám sát, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện vi phạm, giải quyết ngay từ cơ sở; rà soát và lập danh sách các hộ dân vi phạm Luật Đất đai.

Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy được các cấp, ngành quan tâm, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.