Pháp luật
Đề xuất xử lý vi phạm trong đào tạo lái xe
Hôm nay, 12 giờ trước   trong mục Pháp luật

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đó, Bộ đề xuất xử lý vi phạm đối với cơ sở đào tạo lái xe.


Quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT.


Vai trò Ban TTND và Ban GSĐTCĐ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những năm qua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) tại các xã, thị trấn ở huyện Tam Dương đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

Tiêu chí công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.


Việc tiếp công dân của huyện Tam Đảo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân phản ánh nguyện vọng,

Đề xuất quy định về hỗ trợ bảo vệ rừng

Những quy định về hỗ trợ bảo vệ rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên, khoanh nuôi tái sinh rừng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tại dự thảo hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 58/2017/TT-BTC hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.


Đến 2020 đào tạo nghề bình quân 2,25 triệu người/năm

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


Để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng đạt được kết quả thiết thực, những năm gần đây, UBND huyện Sông Lô luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể…thực hiện,

Thông qua 23 phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.