Kinh Tế » Vĩnh Phúc chung sức XD NTM
Nữ cán bộ tận tâm, gương mẫu
Thứ Hai, 12/03/2018   trong mục Kinh Tế

Hết mình và trách nhiệm trong công việc chung nên chị Hoàng Thị Nga, Trưởng thôn Đan Thượng kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh (Vĩnh Tường) luôn được bà con trong thôn, xã tin yêu, quý trọng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 112 xã/137 xã, phường, thị trấn. Sau 6 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh có 92/112 xã đạt 19/19 tiêu chí; trong đó 77 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 68,7%. Theo kết quả thẩm định cho thấy, 112/112 xã đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư , chiếm 100%. Tỉnh phấn đấu đến năm 2019, các xã trên địa bàn sẽ về đích NTM.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 137/137 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa (NVH) (đạt tỷ lệ 100%), tuy nhiên số NVH trên chủ yếu sử dụng hội trường của UBND chính quyền sở tại; 103/137 xã có sân vận động, nhà luyện tập TDTT và các hạng mục đảm bảo tiêu chí của Trung tâm văn hóa (chiếm tỷ lệ 75,7%), 1.345/1.384 thôn, tổ dân phố có NVH (đạt tỷ lệ 97%) có 1.278 NVH xây mới (chiếm tỷ lệ 92%) diện tích nhà và sân thể thao đơn giản đều đảm bảo từ 500m2 trở lên; 67 NVH tận dụng và 39 thôn, tổ dân phố chưa được đầu tư xây dựng NVH.

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân ở khu dân cư, thời gian qua, UBND xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường) tập trung nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp quản lý và khai thác hiệu quả các nhà văn hóa (NVH) thôn, trung tâm văn hóa xã,góp phần nâng cao tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong quá trình xây dựng NTM của địa phương.

Dồn thửa đổi ruộng cần sự đồng thuận của người dân

Đó là tâm sự của Bí thư Đảng ủy xã Cao Đại (Vĩnh Tường) Đỗ Thị Sáng với chúng tôi. Theo đồng chí Sáng, dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) là chủ trương đúng của tỉnh nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung quy mô lớn, phù hợp với điều kiện đất đai, lợi thế canh tác của từng loại đất, thuận lợi cho việc áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân. Để DTĐR thành công rất cần sự đồng thuận của người dân.

Hoàng Đan phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn được Đảng ủy, chính quyền xã Hoàng Đan (Tam Dương) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt được kết quả tích cực; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tăng cường nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn, UBND huyện Tam Đảo ban hành công văn số 1449/UBND-TCKH về việc giải ngân nguồn vốn thanh toán nợ XDCB trường học theo Quyết định số 248/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Nữ trưởng thôn gương mẫu
Thứ Tư, 20/09/2017   trong mục Kinh Tế

Hơn 10 năm gắn bó với công tác xã hội, trong đó có hơn 7 năm làm trưởng thôn, chị Phạm Thị Nhàn, Trưởng thôn thôn Mới, xã Hoàng Đan (Tam Dương) luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Huyện Bình Xuyên duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngay sau khi được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) năm 2015, xác định các tiêu chí đã đạt được chỉ là kết quả bước đầu, thời gian qua, huyện Bình Xuyên đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, thực hiện các giải pháp cụ thể để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM.

Phát triển "Mỗi xã một sản phẩm" trong xây dựng nông thôn mới

“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình lớn được Bộ NN&PTNT triển khai trên cả nước, nhằm phát triển kinh tế từ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, văn hóa, danh thắng của các địa phương, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn.