Kinh Tế » Vĩnh Phúc chung sức XD NTM
Lũng Hòa nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Thứ Ba, 04/04/2017   trong mục Kinh Tế

Năm 2017, Lũng Hòa được chọn là 1 trong 5 xã về đích nông thôn mới (NTM) của huyện Vĩnh Tường. Đến thời điểm này, xã đã đạt 10/19 tiêu chí.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, hết năm 2016 toàn tỉnh có 96/112 xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 88%;

Diện mạo nông thôn mới xã Liên Hòa đang hiện hữu

Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Liên Hòa (Lập Thạch) đã hoàn thành 18/19 tiêu chí (tiêu chí chợ của xã giãn xây dựng). Diện mạo NTM của xã đang dần hiện hữu.


Ngọc Thanh về đích nông thôn mới đúng hẹn

Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên) đã về đích NTM đúng hẹn.


Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới ở Đại Tự

Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp, ngành của tỉnh, của huyện, sự nỗ lực trong tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Đại Tự đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. 

Thứ Năm, 02/03/2017   trong mục Kinh Tế

Đại Đồng là một xã thuần nông, được huyện đăng ký bổ sung về đích NTM năm 2016. Ông Bùi Văn Cơ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước khi xây dựng NTM, Đại Đồng mới đạt 7/19 tiêu chí.

Theo báo cáo của UBND thị xã Phúc Yên, đến thời điểm cuối năm 2016, tất cả 4/4 xã của thị xã gồm: Nam Viêm, Cao Minh, Tiền Châu và Ngọc Thanh đã hoàn thành chương trình NTM.


Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Đảng bộ xã Tân Tiến (Vĩnh Tường) luôn đề cao, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí NTM vào năm 2017.

Diện mạo nông thôn mới Ngọc Mỹ
Thứ Ba, 27/12/2016   trong mục Kinh Tế

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của nhân dân, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Ngọc Mỹ (Lập Thạch) đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc, chất lượng đời sống của người dân từng bước được nâng cao.

Xã Đồng Cương “cán đích” nông thôn mới

Sau gần 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Đồng Cương (Yên Lạc) đã đạt 18/18 tiêu chí (tiêu chí chợ địa phương không phải thực hiện) và đang đề nghị huyện, tỉnh xét, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM.