Kinh Tế » Vĩnh Phúc chung sức XD NTM
Tứ Yên nỗ lực hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn
Thứ Tư, 16/11/2016   trong mục Kinh Tế

Là một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện miền núi Sông Lô, những năm qua, việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Tứ Yên mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Vĩnh Tường phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng lợi”, những năm qua, huyện Vĩnh Tường luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát huy rộng rãi vai trò của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến tháng 10/2016, huyện Lập Thạch đã có 10/18 xã đạt chuẩn NTM; 5 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016 đều đạt 14 tiêu chí trở lên và phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn NTM vào năm 2017.

Phụ nữ xã Văn Quán chung sức xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, Hội LHPN xã Văn Quán (huyện Lập Thạch) đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình tới hội viên, phụ nữ, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Là một trong 5 xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) năm 2016 của huyện Tam Đảo, bức tranh NTM Yên Dương đang hiện hữu từng ngày.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tại hội nghị họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh mở rộng.

Đến giữa tháng 9 năm 2016, tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Yên Bình (Vĩnh Tường) đạt 16 tỷ 368 triệu đồng

Xây dựng nông thôn mới cần sự phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong đó, mỗi tổ chức có chức năng, nhiệm vụ của mình. Với tư cách là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Mặt trận giữ vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Đan tăng tốc đạt chuẩn xã nông thôn mới

Hoàng Đan là một trong hai xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016 của huyện Tam Dương. Vượt qua khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu xã NTM vào cuối năm.

Đạo Đức- Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Bắt tay vào xây dựng NTM, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên là xã có xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung của huyện, chỉ đạt 5/19 tiêu chí. Song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, năm 2015, Đạo Đức đã hoàn thành xây dựng NTM đem đến cho cuộc sống của bà con nơi đây một diện mạo mới.